Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19 i 1/20) propisuje:

1. sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar)
2. dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar
3. način vođenja, način upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka u Registar
4. sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar
5. postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru 
6. dostupnost podataka iz Registra
7. vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra 
8. uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

UPITI U SVEZI REGISTRA

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti: 

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:

  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr  
  • na broj telefona: 0800 0080