Bilten

Bilten Središnje harmonizacijske jedinice je publikacija koja daje informacije o novostima, planiranim aktivnostima, dobrim praksama i suradnji s akterima uključenima u razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao i aktivnostima Središnje harmonizacijske jedinice, a sve u cilju poboljšanja komunikacije te lakše i jednostavnije razmjene informacija na svim razinama.

Bilten se objavljuje kao polugodišnja publikacija.
 
Vaše aktivno sudjelovanje u izradi Biltena, sugestije, pohvale ili kritike bit će dragocjeni za poboljšanje kvalitete informiranja.