Međunarodna suradnja

Iskustva koja je stekla  Središnja harmonizacijska jedinica putem međunarodnih aktivnosti značajno su potpomogla razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske.

Središnja harmonizacijska jedinica, odnosno Služba za međunarodne aktivnosti zadužena je  za sljedeće aktivnosti:

  • razvoj međunarodne suradnje u cilju razmjene iskustava i najboljih praksi zemalja Europske unije u području unutarnjih financijskih kontrola,
  • organizaciju međunarodnih konferencija, seminara te radionica,
  • koordinaciju obavljanja unutarnjih revizija u institucijama koje koriste sredstva iz fondova Europske unije,
  • koordinaciju i suradnju s institucijama uključenim u upravljanje, korištenje i kontrolu korištenja fondova Europske unije, posebice u dijelu priprema za upravljanje kohezijskim i strukturnim fondovima,
  • izvješćivanje Europske unije i drugih tijela o napretku u razvoju financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije,
  • aktivan angažman u pretpristupnim pregovorima Republike Hrvatske u području unutarnjih financijskih kontrola te usklađivanje s pravnom stečevinom EU unutar pregovaračkog poglavlja 32. Financijski nadzor,
  • provođenje i praćenje provedbe projekata Središnje harmonizacijske jedinice financiranih iz sredstava Europske unije,
  • organizaciju izobrazbe u dijelu koji se odnosi na fondove Europske unije.