Unutarnja revizija

Slika /slike/UR glavni HR 20.jpg

Unutarnja revizija pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva.

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja.

Unutarnja revizija pomaže korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne razine sigurnosti čelnicima korisnika proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, ekonomična i dosljedna u odnosu na općepriznate standarde i nacionalno zakonodavstvo.

Unutarnja revizija je pomoć upravljačkoj strukturi, a njena uloga se često označava sintagmom "produžena ruka rukovodstva" ili "oči i uši rukovodstva". Putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna.

Strateški planovi unutarnje revizije i Godišnji plan rada unutarnje revizije dostavljaju se Ministarstvu financija putem ovlaštenog pristupa aplikaciji "Jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola" na sljedećoj poveznici


 

Djelokrug unutarnje revizije uključuje sve procese i aktivnosti korisnika proračuna na svim razinama upravljačke odgovornosti.