Kontakti

MINISTARSTVO FINANCIJA
Državna riznica
Sektor za harmonizaciju razvoja
sustava unutarnjih  kontrola
 
Načelnik Sektora: mr. sc. Niko Raič
Veslačka 4
10000 Zagreb
 
Redovna pošta šalje se na adresu:
Katančićeva  5
10000 Zagreb
 
Tel:  01/4585 901
Faks:  01/4585 903
 
E-mail: shj@mfin.hr