Zaštita financijskih interesa EU-a

Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji 1. srpnja 2013. u svojstvu punopravne članice ostvarila pravo korištenja financijskih sredstava iz fondova Europske unije dostupnih državama članicama Europske unije, te je isto tako preuzela obvezu zaštite financijskih interesa Europske unije.

Pritom financijski interesi Europske unije uključuju sve prihode, rashode i imovinu koji su obuhvaćeni proračunom Europske unije i proračunima institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije.

Zaštita financijskih interesa Europske unije označava suzbijanje prijevara i svih drugih nezakonitih djelovanja na štetu proračuna Europske unije.

U Republici Hrvatskoj zaštita financijskih interesa Europske unije provodi se u okviru Sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS-sustav). To je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).

AFCOS-sustav obuhvaća:

a) Tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima - tijela koja su obvezna izvještavati o utvrđenim nepravilnostima u korištenju pretpristupnih programa pomoći EU-a i korištenju fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja;

b) Tijela AFCOS-mreže - tijela koja se bave suzbijanjem nepravilnosti, prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti;

c) Ministarstvo financija - Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-jedinica).