AFCOS-mreža

AFCOS-mrežu čine tijela koja se bave suzbijanjem nepravilnosti, prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti.
 
Tijela AFCOS-mreže su sljedeća:
 
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo financija:
  • Porezna uprava,
  • Carinska uprava,
  • Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
  • Sektor za financijski i proračunski nadzor,
  • Ured za sprječavanje pranja novca, 
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Sektor za politiku javne nabave i
 • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

AFCOS-mreža osnovana je s ciljem postizanja pune operativnosti AFCOS-sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj, te izravne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).

 
Zadaće AFCOS-mreže su:
 
 • suradnja sa Sektorom za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS-jedinica) te s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa Europske unije,
 • predlaganje zakonodavnih i drugih mjera s ciljem efikasne zaštite financijskih interesa Europske unije i
 • jačanje međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i razmjene podataka s tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima i Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-jedinica).