AFCOS-mreža

AFCOS-mrežu čine tijela koja se bave suzbijanjem nepravilnosti, prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti.

Tijela AFCOS-mreže su sljedeća:
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave,
 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo financija
  • Porezna uprava
  • Carinska uprava
  • Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
  • Sektor za financijski i proračunski nadzor
  • Ured za sprječavanje pranja novca, 
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Sektor za politiku javne nabave i
 • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).
AFCOS-mreža osnovana je s ciljem postizanja pune operativnosti AFCOS-sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj, te izravne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).
 
Zadaće AFCOS-mreže su:
 • suradnja sa Službom za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS-služba) te s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) vezano uz pitanja zaštite financijskih interesa Europske unije,
 • predlaganje zakonodavnih i drugih mjera s ciljem efikasne zaštite financijskih interesa Europske unije i
 • jačanje međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i razmjene podataka s tijelima Sustava izvještavanja o nepravilnostima i Službom za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-služba).
Sva tijela AFCOS-mreže imaju preventivnu i savjetodavnu ulogu. Vezano uz preventivne mjere, najvažniji zadaci AFCOS-mreže su oni koji se odnose na sudjelovanje u stvaranju zakonodavnih mjera i na aktivnosti edukacije u kontekstu sprječavanja nepravilnosti i prijevara. U skladu sa svojom savjetodavnom ulogom u AFCOS-sustavu, tijela AFCOS-mreže, kada je to potrebno, pružaju stručna mišljenja i pomoć tijelima Sustava za izvještavanje o nepravilnostima, u okviru svojih nadležnosti. Međutim, konačna odluka o postojanju ili nepostojanju nepravilnosti donosi se na razini tijela Sustava za izvještavanje o nepravilnostima.
 
Pored preventivne i savjetodavne uloge, neka od tijela imaju ovlasti provođenja revizija, nadzora/inspekcija i istraga, odnosno djeluju u sferi otkrivanja nepravilnosti, postupanja po sumnjama na prijevaru i sankcioniranja.