Zaštita financijskih interesa EU

Slika /dokumenti/zastita/linkano.jpg
Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije

Ugovoromo pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN, MU, 2/2012), Republika Hrvatska postaje članica Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te postaje stranka Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (članak 1. Ugovora o pristupanju). Nakon ratifikacije Ugovora o pristupanju u svim zemljama članicama, Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala 28. zemlja članica Europske unije.

Stupanjem u punopravno članstvo EU, Republici Hrvatskoj su se, uz dotadašnje pretpristupne programe pomoći (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD, IPA) , otvorili novi izvori financiranja u okviru Strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond), Kohezijskog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ostalih instrumenata dostupnih državama članicama.

Korištenje sredstava EU podrazumijeva i pravilno korištenje istih u smislu efikasne zaštite financijskih interesa EU.


https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en