AFCOS mreža

AFCOS mreža je osnovana u cilju postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj, te izravna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).

AFCOS mrežu čine Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija - Porezna uprava, Carinska uprava, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, Ured za sprječavanje pranja novca, Sektor za financijski i proračunski nadzor, Ministarstvo gospodarstva - Uprava za sustav javne nabave, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Zadaće AFCOS mreže su suradnja saSSNIP-om i OLAF-om vezano za pitanja zaštite financijskih interesa Europske unije, predlaganje zakonodavnih i drugih mjera s ciljem učinkovite zaštite financijskih interesa Europske unije te jačanje međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i razmjene podataka s tijelima AFCOS sustava.

Dokumenti