Prijava nepravilnosti/prijevare

Prijava nepravilnosti/prijevare

Sve fizičke i pravne osobe mogu obavijestiti Službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP) o sumnji na prijevare i nepravilnosti vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava Europske unije, a sve u smislu zaštite financijskih interesa Europske unije:

Adresa: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Fax:+385 1 4591 - 125;
E-mail: nepravilnosti.eu@mfin.hr  

Fizičke i pravne osobe imaju mogućnost obavijestiti direktno Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) o sumnji na prijevare i nepravilnosti vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava EU:

Adresa: OLAF - EuropeanCommission, RueJoseph II, 30 , 1049 Brussels, Belgium
E-mail: OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu 
Pročitajte više >