Sustav izvještavanja o nepravilnostima

Sustav izvještavanja o nepravilnostima razvija se kontinuirano od 2005. godine, kada su se tijela državne uprave pripremala za akreditaciju od strane Europske komisije o korištenju sredstava pomoći Europske unije (EU).

Glavna funkcija ovog sustava je izvještavanje o utvrđenim nepravilnostima. Izvještavanje provode službenici koji su imenovani u svakom od tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU. Tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima, sukladno važećim procedurama, tromjesečno izvještavaju Službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija o nepravilnostima koje su utvrđene u projektima koji se provode u sklopupretpristupnih programa EU (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD, IPA)kao i Strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond), Kohezijskog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu.

Procedure o prevenciji, otkrivanju, postupanju, izvješćivanju i praćenju postupanja po prijavljenim nepravilnostima vezano uz korištenje sredstava pomoći EU, sastavni su dio priručnika svih tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i sadrže detaljna pravila o upravljanju s nepravilnostima i sumnjama na prijevaru. Slijedom zaprimljenih izvješća o nepravilnostima, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara provjerava njihovu kvalitetu, u svrhu slanja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF). Izvješćivanje o nepravilnostima, provodi se putem sustava elektronskog izvješćivanja o nepravilnostima (Irregularities Management System - IMS).