SAFU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU nadležna je za objavu natječaja, ugovaranje, plaćanje i provedbu projekata iz EU fondova. Informacije o Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potražite na web stranicama SAFU.

Kontakt:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C)
10 000 Zagreb

telefon: +385 1 459 1245
fax: +385 1 459 1075
e-mail kontakt