Ekonomski programi u okviru EU

U okviru ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice EU izrađuju dokumente putem kojih se osigurava multilateralni nadzor i koordinacija gospodarskih politika država članica Europske unije.U tom pogledu, u pretpristupnom razdoblju (2005. - 2012.) Republika Hrvatska je izrađivala dokument pod nazivom Pretpristupni ekonomski program (PEP) koji predstavlja najznačajniji dokument koji država kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji izrađuje u okviru multilateralnog fiskalnog nadzora.

U 2013., godini pristupanja, Republika Hrvatska je u okviru Europskog semestra izradila prijelazni dokument Ekonomski program Republike Hrvatske 2013., a od 2014. izrađuju sedokumenti Program konvergencije i Nacionalni program reformi.