EU fondovi

Proces pristupanja u članstvo Europske unije postavlja pred Hrvatsku izazov prilagodbe zajedničkoj pravnoj stečevini, ali otvara i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije.Stupanjem u punopravno članstvo Hrvatskoj će se otvoriti izvori financiranja koji će poduprijeti naše razvojne ciljeve i ubrzati rast i razvoj hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Pojmovnik fondova Europske unije daje pregled i objašnjenje značenja mnogobrojnih pojmova čije je poznavanje nužno za snalaženje u svijetu europskih fondova.

Pregled provedbe i mogućnosti u korištenju pretpristupnih programa Europske Unije u Republici Hrvatskoj
EU projekti