Preuzimanje i provedba pravne stečevine

Preuzimanje i provedba pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo RH temelji se na dokumentu Vlade RH "Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU" koji se donosi na godišnjoj razini i sadrži plan zakonodavnih aktivnosti kojima se preuzima i provodi pravna stečevina EU u RH (prijedlozi zakonskih i podzakonskih akata RH, rokovi upućivanja u proceduru Vlade RH i nazivi akata EU koji se provode i preuzimaju u nacionalno zakonodavstvo RH).

U slučaju nepravovremenog preuzimanja pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo ili pogrešne provedbe Europska komisija ima pravo pokrenuti proceduru povrede prava EU što može rezultirati i tužbom pred Sudom EU.