Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU

 

Glavni prioriteti hrvatskog predsjedanja

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska će prvi put predsjedati Vijećem Europske unije. Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska će voditi rad Vijeća, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.

Hrvatsko predsjedanje dolazi na početku novog petogodišnjeg institucionalnog okvira Europske unije nakon europskih izbora i s novim sastavom Europske komisije i Europskog parlamenta, te novim predsjednikom Europskog vijeća.

U skladu sa smjernicama novog Strateškog programa Europske unije 2019.–2024. te hrvatskim prioritetima i odrednicama, a u skladu s programom Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske, Hrvatska je pod motom „Snažna Europa u svijetu punom izazova“ pripremila šestomjesečni program predsjedanja utemeljen na četiri prioriteta:
 
  • Europa koja se razvija - hrvatsko predsjedništvo zalagati će se za uravnotežen, održiv i uključiv razvoj Unije koji uvažava posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana
  • Europa koja povezuje - hrvatsko predsjedništvo poticat će politike usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije, kao i na zbližavanje njezinih građana, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu i sport
  • Europa koja štiti - hrvatsko predsjedništvo bit će usmjereno na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokraciji i vladavini prava
  • Europa koja je utjecajna - hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za nastavak djelotvorne i vjerodostojne politike proširenja, u stabilnosti, sigurnosti i daljnjem gospodarskom razvoju i povezanosti europskog kontinenta
Važna zadaća hrvatskog predsjedanja je ambiciozan, uravnotežen i održiv Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021.–2027. kao preduvjet za ostvarivanje naših ciljeva. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za što brže postizanje sveobuhvatnog dogovora koji će omogućiti pravovremenu provedbu svih politika i programa Unije, u službi daljnje izgradnje što snažnije Europe u svijetu stalnih promjena i izazova.

Posebna pozornost posvetit će se ujednačenom, ujedinjenom i održivom razvoju svih država članica i njihovih regija u cilju Europe utemeljene na zajedničkim vrijednostima i poštovanju zajedničkih interesa.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja iz djelokruga Ministarstva financija
Ministarstvo financija, za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u okviru Vijeća ECOFIN nastavlja s naporima usmjerenima prema jačanju ekonomske i monetarne unije i prema produbljivanju bankovne unije. Također se nastavljaju aktivnosti na daljnjem razvoju unije tržišta kapitala. U području proračunskih pitanja, aktivnosti se odnose na davanje razrješnice proračuna EU-a za 2018. godinu, na nesmetanu provedbu proračuna EU-a za 2020., kao i na usvajanje proračunskih smjernica za 2021. godinu. Hrvatsko predsjedništvo ulaže napore na dovršetak pregovora na području vlastitih sredstava i na borbu protiv prijevara u razdoblju od 2021. do 2027. godine. U području poreznih pitanja, naglasak je na prilagodbi postojećih poreznih pravila uvjetima globalizacije i digitalizacije, kao i klimatskim promjenama. Ciljevi su transparentno, učinkovito i održivo oporezivanje, koje potiče jačanje rasta, ulaganja i konkurentnost jedinstvenog tržišta. U području Carinske unije, Hrvatska se snažno zalaže za jačanje kapaciteta carinskih službi na vanjskoj granici Unije.

Za vrijeme hrvatskog predsjedništva Vijećem EU, ministar financija predsjedava sastancima Vijeća ECOFIN, koji se održavaju redovito svakog mjeseca.

Organizacija događanja
Za vrijeme predsjedanja Vijećem EU,  u Hrvatskoj će biti održano više od 150 konferencija i sastanaka, pri čemu će Ministarstvo financija organizirati sljedeće događaje:
 
Sastanak Datum
Neformalni sastanak Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove 24. i 25. travnja 2020.
Radna skupina za financijske usluge 21. i 22. travnja 2020.
Neformalni sastanak za ravnatelje carinskih službi DČ EU 27. -29. travnja 2020.
Odbor za proračun 4.- 6. svibnja 2020.
Radna skupina za carinsku uniju 13. - 15. svibnja 2020.
Radna skupina za izvozne kredite 25. - 26. svibnja 2020.
Radna skupina na visokoj razini za porezna pitanja 26. -28. svibnja 2020.
Radna skupina za implementaciju modernizaciju državnih potpora 22. svibnja 2020.