Ponuda trezorskih zapisa Ministarstva financija

Trezorski zapisi su instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj država. Riječ je o kratkoročnim utrživim vrijednosnim papirima, koji imaju rok dospijeća do godine dana, a obično se izdaju na rok od 91, 182 ili 364 dana.

Upis trezorskih zapisa provodi se u dva kruga upisa:

Prvi krug upisa namijenjen je punoljetnim fizičkim osobama (državljanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj). Zainteresiranim ulagateljima Fizičkim osobama upis trezorskih zapisa omogućen je putem mreže poslovnica Financijske agencije (FINA) ili putem platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire E-RIZNICA.


Drugi krug upisa trezorskih zapisa provodi se putem elektroničkog Bloomberg aukcijskom sustava (BAS) sukladno Pravilima i uvjetima aukcije Trezorskih zapisa Ministarstva financija.

Prije donošenja odluke o ulaganju, potencijalnim ulagateljima preporučuje se pročitati dokumentaciju priloženu uz aktivnu emisiju, kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Trezorske zapise.

Trezorski zapisi upisani su i vode se u Depozitoriju nematerijalnih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) te su uvrštene u usluge poravnanja i namire SKDD-a, kao i na uređeno tržište Zagrebačke burze (ZSE).

Ponuda trezorskih zapisa, lipanj 2024.

Ponuda trezorskih zapisa, veljača 2024.

Ponuda trezorskih zapisa, studeni 2023.