Koncesije i državne potpore

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Aktivnosti:
 • analiza financijskog stanja javnih poduzeća i poduzeća u pretežitom državnom vlasništvu
 • poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata
 • suradnja sa Sektorom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s izdavanjem državnih jamstava
 • vođenje registra i praćenje koncesija
 • analiza dinamike prikupljanja koncesija i poduzimanje mjera efikasnije naplate naknada po koncesijama
 • unapređivanje sustava prikupljanja neporeznih prihoda
 • praćenje i analiza politike državnih potpora
 • sudjelovanje u izradi zakonskih propisa u području državnih potpora
 • analiza stanja vezanih za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama
 • predlaganje nacrta zakona i drugih propisa, njihove izmjena i dopune
 • pokretanja rada na projektima sa znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unapređenju djelotvornosti fiskalne politike
 • drugi poslovi koje odredi ministar