MMF

Republika Hrvatska je postala članicom Međunarodnog monetarnog fonda, MMF 14. prosinca 1992. godine, prilikom čega je stekla kvotu od 261,6 mil SDR-a. Usvajanjem 11. povećanja kvote, kvota Republike Hrvatske povećala se 10. veljače 1999. godine na 365,1 mil SDR (425,01 mil. EUR-a ), što nakon stupanja na snagu VI. Izmjene i dopune Statuta MMF-a o povećanju broja glasova i zastupljenosti u MMF-u, od 3. ožujka 2011. godine, čini 0,153% ukupne kvote MMF-a, te 0,174% glasačke snage.

Odbor guvernera MMF-a je u prosincu 2010. godine usvojio Rezoluciju br. 66-2 kojom se, u okviru 14. redovne revizije kvota, zemljama članicama predlaže udvostručenje ukupne kvote MMF-a na 476,8 milijardi SDR-a, uz 6%-tno prebacivanje udjela ukupne kvote u korist udjela dinamičnih i podzastupljenih zemalja. Predloženo udvostručenje ukupne kvote MMF-a omogućuje povećanje kvote Republike Hrvatske na 717,4 mil SDR-a (835,13 mil. EUR-a) što predstavlja povećanje za 352,3 mil SDR-a. Republika Hrvatska je prihvatila predloženo povećanje svoje kvote Uredbom Vlade RH o prihvaćanju povećanja kvote RH u MMF-u (Narodne novine, broj 142/2011). Prihvaćanje predloženog povećanja Republici Hrvatskoj omogućava zadržavanje sadašnjeg udjela u ukupnoj kvoti i glasačkoj snazi na približno istoj razini: smanjenje udjela u ukupnoj kvoti sa sadašnjih 0,153% na 0,150%, te smanjenje sadašnje glasačke snage s 0,174% na 0,172%. Povećanje kvote za RH će stupiti na snagu nakon što dođe do stupanja na snagu predloženog povećanja ukupne kvote MMF-a, te nakon što uplati iznos za koji joj se povećava kvota.

Konstituenca

Republika Hrvatska se od početka svog članstva u MMF-u nalazi u Konstituenci kojoj je na čelu Nizozemska. U okviru reforme konstituenci zacrtane Rezolucijom iz 2010. godine, ovoj Konstituenci u 2012. godini pridružile su se još Belgija i Luksemburg, čime je ona postala Nizozemsko-belgijska konstituenca. Ova Konstituenca sada broji ukupno 15 zemalja (Armenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Gruzija, Hrvatska, Izrael, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Nizozemska, Rumunjska i Ukrajina) sa 6,57 % glasačke snage.

Financijski aranžmani 

  1. Stand by aranžman odobren je Republici Hrvatskoj 14. listopada 1994. godine u iznosu 65,40 mil SDR-a (25% tadašnje kvote), na rok od 18 mjeseci. Povučena je samo jedna tranša u iznosu od 13,08 mil SDR-a, dana 19. listopada 1994. godine. Aranžman je otplaćen 18. listopada 1999. godine. Aranžman nije ispunjen u cijelosti, tj. nije uspješno okončan, te je istekao 13. travnja 1996. godine.
  2. Zajedno sa Stand by aranžmanom, Republici Hrvatskoj je dana 14. listopada 1994. odobrena i Olakšica za pretvorbu gospodarskog sustava (Systemic Transformation Facility - STF) u iznosu od 130,80 mil. SDR-a. Sredstva po ovoj Olakšici povučena su u cijelosti (u dvije rate: 19. listopada 1994. i 13. travnja 1995. godine). Aranžman je otplaćen 27. prosinca 2002. godine.
  3. Prošireni aranžman (Extended Fund Facility-EFF) odobren je Hrvatskoj 12. ožujka 1997. godine u iznosu od 353,16 mil SDR-a (135% tadašnje kvote), na rok od 3 godine. Povučena je samo jedna tranša (17. ožujka 1997.) u iznosu od 28,78 mil SDR-a. Aranžman je otplaćen 27. prosinca 2002. godine. Aranžman nije ispunjen u cijelosti, tj. nije uspješno okončan, te je istekao 11. ožujka 2000. godine.
  4. Stand-by aranžman u iznosu od 200 mil SDR-a (55% kvote) Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio je Republici Hrvatskoj 19. ožujka 2001. godine na rok od 14 mjeseci, do 18. svibnja 2002. godine. Ovaj aranžman je zaključen kao mjera opreza (precautionary arrangement) s namjerom da se odobrena sredstva ne povlače. Ovaj aranžman Republika Hrvatska je okončala uspješno i u predviđenim rokovima te nije bilo povlačenja sredstava
  5. Stand-by aranžman kojeg je Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio Republici Hrvatskoj 3. veljače 2003. godine na rok od 14 mjeseci, u visini 105,88 mil SDR-a (29% kvote), također je dogovoren kao mjera opreza, tj. s namjerom da se odobrena sredstva ne povlače. Ovaj aranžman nije uspješno okončan te je istekao 2. travnja 2004.godine.
  6. Stand-by aranžman kojeg je Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio Republici Hrvatskoj 4. kolovoza 2004. godine u iznosu 97 mil SDR-a (26,6% kvote), na rok od 20 mjeseci, također je dogovoren kao mjera opreza, tj. s namjerom da se odobrena sredstva ne povlače. Prilikom druge provjere aranžmana u ožujku 2006. godine, odobreno je njegovo produženje do 15. studenog iste godine, i povećanje iznosa korištenja na 99 mil SDR-a. Aranžman je uspješno okončan te je istekao 15. studenoga 2006. godine.


Neto kumulativna alokacija

Kao članica Odjela specijalnih prava vučenja (pri MMF-u), Republika Hrvatska uredno servisira i obveze koje proizlaze iz sukcesijom naslijeđenih obveza po alokaciji specijalnih prava vučenja. Naime, prihvaćanjem članstva u MMF-u temeljem sukcesije bivše SFRJ, RH je naslijedila i neto kumulativnu alokaciju (NKA) u iznosu od 44.205.369 SDR-a. Kako je SDR račun Narodne banke Jugoslavije (NBJ) kod MMF-a u trenutku sukcesije bio prazan (alocirana sredstva bivša NBJ je ili potrošila ili konvertirala u neku drugu valutu), Republika Hrvatska je de facto naslijedila samo obvezu plaćanja troškova po NKA. Od početka članstva u MMF-u (1992. godine), zaključno s 30. rujnom 2014. godine plaćeno je ukupno 25.570.530 SDR na ime ovih troškova.