Svjetska banka

Svjetska banka osnovana je 1944. godine, a sjedište joj je u Washingtonu. Predsjednik Banke od 1. srpnja 2012. je Jim Yong Kim (SAD). Grupaciju Svjetske banke čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (International Development Association, IDA), Međunarodna financijska korporacija (International Financial Corporation, IFC), Multilateralna agencija za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Svjetske banke 25. veljače 1993. godine.

Najviša tijela Svjetske banke su Odbor guvernera i Odbor izvršnih direktora. Guverneri su obično ministri financija iz zemalja članica Banke. Sastaju se jednom godišnje, na Godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. U Odboru direktora je 25 izvršnih direktora Svjetske banke koji se redovito sastaju najmanje dva puta tjedno i nadziru poslovanje Banke. Republika Hrvatska se nalazi u Nizozemskoj konstituenci kojoj je od 1. travnja 2013. godine na čelu izvršni direktor Svjetske banke g. Frank Heemskerk. Nizozemska konstituenca uključuje 13 zemalja: Armeniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Cipar, Crnu Goru, Gruziju, Hrvatsku, Izrael, Makedoniju, Moldaviju, Nizozemsku, Rumunjsku i Ukrajinu.

Zakonom o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne novine, broj 89/92), Ministarstvo financija Republike Hrvatske određeno je kao nadležno tijelo za suradnju sa Svjetskom bankom te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Statutu Banke. Guverner Svjetske banke za Hrvatsku je po funkciji ministar financija, a zamjenik guvernera je zamjenik ministra financija.

Strategija partnerstva Svjetske banke s Republikom Hrvatskom za fiskalne godine 2014. - 2017.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Strategiju partnerstva Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje FG14-17 na sjednici 29. svibnja 2013. godine, nakon čega je 27. lipnja 2013. godine odobrena i od strane Odbora izvršnih direktora Svjetske banke u Washingtonu. Strategija partnerstva obuhvaća indikativni program kreditiranja IBRD-a u iznosu do 800 milijuna USD. U razdoblju trajanja Strategije partnerstva IFC planira uložiti u Republiku Hrvatsku iznos do 600 milijuna USD.

Strategija partnerstva usredotočena je na pružanje potpore Republici Hrvatskoj za postizanje cilja da se članstvo u Europskoj uniji utemelji na stabilnoj gospodarskoj poziciji. Suradnja sa Svjetskom bankom obuhvaća fiskalne godine 2014.-2017., a odnosi se na programe i aktivnosti koji će se odvijati kroz tri odvojena, ali međusobno povezana stupa.

  • Prvi stup - Javne financije: podrška fiskalnoj konsolidaciji s ciljem ostvarivanja održivoga rasta stavljajući naglasak na racionalizaciju rashoda kako bi se osigurala fiskalna održivost u srednjem roku.
  • Drugi stup - Konkurentnost: ostvarivanje poboljšanja na području konkurentnosti pružanjem podrške u provođenju strukturnih, institucionalnih i upravnih reformi. 
  • Treći stup - Članstvo u Europskoj uniji: povećanje koristi od članstva u Europskoj uniji kroz jačanje kapaciteta zemlje za provođenje usklađenih politika, povećanje kapaciteta Republike Hrvatske u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije i pružanje pomoći kako bi se ta sredstava učinkovito iskoristila.

Strategijom partnerstva planira se program koji je usmjeren na smanjivanje financiranja projekata zajmovima te postepeno povećanje savjetodavnih usluga uz naknadu (Reimbursable Advisory Services - RAS). Većina zajmova predviđena je za početak razdoblja Strategije partnerstva, a zajmovi za razvojnu politiku i dalje će imati važnu ulogu temeljenu na potrebi da se reformske aktivnosti kombiniraju s proračunskim sredstvima. 

Strategijom partnerstva također je predviđeno korištenje novih instrumenata Svjetske banke:

  • Aktivnosti temeljene na rezultatima (Programi za rezultate - Program for Results - PforR) koje se nadovezuju i upotpunjavaju zajmove za razvojnu politiku s ciljem potpore reformama određenih sektora;
  • Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS), uglavnom u obliku analitičkih i savjetodavnih aktivnosti usredotočenih na tekuće strukturne i institucionalne izazove za Republiku Hrvatsku.

Poslovne mogućnosti za hrvatske tvrtke kroz sustav Grupacije Svjetske banke

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj, 15. listopada 2013., u HGK održao se seminar „Poslovne mogućnosti za hrvatske tvrtke kroz sustav Grupacije Svjetske banke". Cilj seminara bio je upoznavanje hrvatske poslovne zajednice s prilikama koje se otvaraju hrvatskim tvrtkama putem suradnje s Grupacijom Svjetske banke te su predstavljene mogućnosti plasmana proizvoda i usluga kroz sustav nabave financiran od strane te institucije.