Poseban ispit

Ovlaštenom revizoru kojem je ukinuto rješenje kojim je izdano odobrenje za rad zbog neispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje 120 sati unutar neprekidnog razdoblja od 3 godine Ministarstvo financija izdat će odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga ako je položio poseban ispit prema programu koji određuje Hrvatska revizorska komora uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Hrvatska revizorska komora organizira i provodi poseban ispit i naplaćuje naknadu za polaganje posebnog ispita.