Propisi

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, broj 104/18 -link na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_104_2038.html )
 
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, broj 27/19 link na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_03_27_555.html
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, broj 51/21 link na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_51_1033.html ), 
Pravilnik o vođenju registara (Narodne novine, broj 44/19 link na  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_44_884.html )
 
Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora (Narodne novine, broj 53/19  link na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1017.html )
 
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (Narodne novine, broj 59/19 link na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_59_1139.html )