Stalno stručno usavršavanje

Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju od najmanje 120 sati unutar neprekinutog razdoblja od tri godine, počevši od dana izdavanja odobrenja za rad te o ispunjenoj obvezi izvještava Ministarstvo financija najkasnije na dan isteka istog razdoblja.

Stalno stručno usavršavanje mogu provoditi:

1. Ministarstvo financija
2. Hrvatska revizorska komora i 
3. drugi organizatori 

Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori provode stalno stručno usavršavanje prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost i koje javno objavljuju. 

Za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja plaća se naknada.

Poveznica na Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, broj 144/20

Popis područja s oznakom „A" iz članka 4. stavka 2. točke 2. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora nalazi se u rubrici Dokumenti.

GODIŠNJI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora organizator provodi prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost. Ministarstvo financija objavljuje programe prema kojima se provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora na koje je dalo prethodnu suglasnost na internetskoj stranici.

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.

1. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2019. GODINU

Obavijest ovlaštenim revizorima u svezi izvještavanja o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju u skladu s Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora možete pronaći ovdje.

2. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2020. GODINU

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.

3. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2021. GODINU

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.

4. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2022. GODINU

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.

5. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2023. GODINU

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2023. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.

6. PREGLED PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA 2024. GODINU

Objedinjeni pregled godišnjih programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2024. godinu (svih organizatora) na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost možete pronaći ovdje.