Projekti Europske unije

Središnja harmonizacijska jedinica još od pretpristupnog razdoblja od prosinca 2003. godine aktivno sudjeluje u provođenju projekata financiranih iz sredstava Europske unije, što je nastavila i nakon pristupanja Europskoj uniji. 

U skladu s razvojem sustava unutarnjih kontrola, Središnja harmonizacijska jedinica je do danas provela ukupno 7 projekata u suradnji s institucijama ugovarateljima iz zemalja članica Europske unije. Projekti su ugovoreni u cilju pružanja potpore daljnjem razvoju sustava unutarnjih kontrola te razmjene iskustava Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije vezano uz uspostavu sustava unutarnjih kontrola.

Europska unija pružila je pomoć u razvoju sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske kroz sljedeće projekte: 

  • CARDS 2002 "Razvoj unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i unutarnje revizije", 
  • CARDS 2004 "Jačanje strukture unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj" 
  • IPA 2007 "Daljnje jačanje i poboljšanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj", 
  • IPA 2008 "Podizanje javne svijesti o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske". 
  • IPA 2010 "Jačanje stručnosti unutarnjih revizora u javnom sektoru Republike Hrvatske u obavljanju revizija u području KSF u skladu s najboljim praksama EU"

Osim pomoći Europske unije, Republika Hrvatska također je primila pomoć iz drugih programa pomoći, posebice od Kraljevine Nizozemske kroz 2 projekta putem programa Matraflex: 

  • "Tehnička pomoć u razvoju sustava financijskog upravljanja i kontrola u Hrvatskoj" 
  • "Podrška službi za unutarnju reviziju Ministarstva financija u obavljanju revizije EU fondova" 


Isto tako pružena je pomoć kroz projekt s nizozemskim partnerima iz Constituency Facility Support: 
 

  • "Daljnji razvoj ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije i proračun, te daljnje jačanje njihove koordinacijske uloge u razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola"