Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja putem članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu (tzv. treći mirovinski stup) je dugoročni oblik mirovinske štednje koji omogućuje samostalno preuzimanje odgovornosti za ukupna vlastita mirovinska primanja.

Ulaganjem u dobrovoljnu mirovinsku štednju, pri čemu član fonda samostalno određuje visinu i dinamiku uplate novčanih sredstava, ostvaruje se pravo na dodatnu mirovinu iz trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, što znači da mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom uplaćene mirovinske doprinose članova ulaže u svrhu ostvarivanja prinosa i povećanja vrijednosti imovine fonda, kako bi se svakom članu fonda omogućila isplata što veće mirovine u budućnosti.

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 19/14, 29/18 i 115/18)

Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj  kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 5.000,00 kuna, odnosno 663,61 eura, po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

To znači da maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član fonda može ostvariti  u jednoj godini (uz pretpostavljeni ulog od 5.000,00 kuna/663,61 eura) -  iznosi 750,00 kuna, odnosno 99,54 eura.

Osoba može istodobno biti član jednog ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova, no državna poticajna sredstava odobravaju joj se za članstvo, odnosno uplate izvršene samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

U slučaju istodobnog članstva i ostvarivanja prava na državna poticajna sredstva u više dobrovoljnih mirovinskih fondova, član fonda je obvezan svake godine (do 1. veljače) prema svojem odabiru obavijestiti mirovinsko društvo u korist kojeg osobnog računa želi da mu se upišu državna poticajna sredstva. Ako u navedenom slučaju član ne izvrši odabir fonda, državna poticajna sredstva pripisat će mu se na onaj osobni račun u fondu - po kojemu, temeljem uplaćenog doprinosa prethodne godine, ostvaruje veći iznos državnih poticajnih sredstava, odnosno na osobni račun u fondu na kojem je uplaćen veći iznos godišnjeg mirovinskog doprinosa.

Ako je član uplatio prethodne godine u više fondova – isti iznos doprinosa (a nije obavijestio mirovinsko društvo o izboru računa u fondu na koji želi da mu se upišu poticaji), državna poticajna sredstva odobrit će mu se na osobni račun u fondu u kojem ima najviši iznos sredstava na osobnom računu prema stanju na dan 31. prosinca prethodne godine.

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član fonda može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.
U Republici Hrvatskoj posluju četiri mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima; ukupno 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i 21 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Ukupno isplaćena državna poticajna sredstva (DPS) članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova za 2021. godinu iznose 93.585.267,94 kune.

Državna poticajna sredstva za 2022.

Sukladno članku 135. stavku 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, državna poticajna sredstva članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se na osnovi dokumentiranih podataka mirovinskog društva o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fonda u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 137. određuje da su mirovinska društva dužna do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve članove fonda pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za prethodnu kalendarsku godinu.

Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, sva mirovinska društva trebaju do 1. ožujka 2023. godine podnijeti Ministarstvu financija pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2022. godinu, za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju.

Ministarstvo financija dužno je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, u roku 60 dana od dana podnošenja korigiranog zahtjeva, isplatiti mirovinskom društvu državna poticajna sredstva, a mirovinsko društvo je dužno primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u poslovnim knjigama i upisati ga na osobne račune članova fonda u roku osam radnih dana od primitka iznosa.