Međunarodne financijske institucije

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Republika Hrvatska punopravna je članica grupe Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Vijeća Europe i Inter-američke razvojne banke. Republika Hrvatska potpisala je Okvirni sporazum o suradnji s Europskom investicijskom bankom. Na temelju potpisanih i objavljenih različitih međunarodnih ugovora i zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u navedenim međunarodnim financijskim institucijama Ministarstva financija, Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose nadležno je tijelo za odnose s međunarodnim financijskim institucijama. Pregled cjelokupne zakonodavne osnove kao i svi potpisani te zakonom potvrđeni ugovori s međunarodnim financijskim institucijama nalaze se u Zbirci međunarodnih financijskih ugovora.

Na temelju gore navedene zakonodavne osnove te na temelju Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine br. 58/06) i na temelju Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine br. 33/07) odgovornost za sveukupnu suradnju s međunarodnim financijskim institucijama ima nacionalni koordinator koji je po funkciji ministar financija, te je nadležan za koordiniranje i nadzor provedbe poslova upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata. Navedeni poslovi u nadležnosti su Sektora za međunarodne financijske odnose Ministarstva financija.

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine br. 28/96) propisuje postupak sklapanja i izvršavanja za svaki međunarodni ugovor uključujući i ugovore o zajmovima i ugovore o jamstvima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija kojima se financiraju pojedinačni projekti.