Registar stvarnih vlasnika

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Informacija o Registru stvarnih vlasnika

Zakonske odredbe o Registru stvarnih vlasnika

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika 

Upiti i mišljenja


Korisni linkovi

Kontakt

VAŽNE INFORMACIJE

Sukladno članku 31. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, br. 53/19 i 1/20) za upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar te za preuzimanje izvatka iz Registra korištenjem web aplikacije od strane pravnog subjekta odnosno upravitelja trusta koji je upisao podatak ne naplaćuje se naknada.

Nadalje, ne naplaćuje se naknada pravnom subjektu ili upravitelju trusta, ili opunomoćeniku pravnog subjekta ili upravitelja trusta, kada zatraži izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Agencije.
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo financija, niti Financijska agencija, pravnim subjektima ne naplaćuju upis podataka u Registar stvarnih vlasnika, niti naplaćuju izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika.

Upis podatka u Registar stvarnih vlasnika korištenjem web aplikacije uz korištenje poslovnog certifikata

Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika za stranke knjigovodstvenih servisa (trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije, ustanove)

Knjigovodstveni servis koji posjeduje poslovni certifikat Fine putem kojeg u ime svoje stranke pristupa servisima države i javne uprave (e-Porezna, e-Carina, e-Zdravstveno, e-Mirovinsko i dr.) može za svoju stranku (trgovačko društvo i dr. koji su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika) korištenjem istog poslovnog certifikata elektronskim putem (web aplikacija Registar stvarnih vlasnika) upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika. U tom slučaju stranka (trgovačko društvo i dr. koje je obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika) treba opunomoćiti knjigovodstveni servis putem sustava e-Ovlaštenja na način predviđen Scenarijem 2 ili Scenarijem 3 ili Scenarijem 4.

Knjigovodstveni servis svojim certifikatom će pristupiti web aplikaciji Registar stvarnih vlasnika te će u aplikaciji biti prikazan popis trgovačkih društava i dr. (opunomoćitelja) od kojih je knjigovodstveni servis dobio punomoći da za njih putem web aplikacije Registar stvarnih vlasnika može upisati podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).


Upis podatka u Registar stvarnih vlasnika preko poslovnice Financijske agencije

Način predaje popunjenog i potpisanog tiskanog Obrasca za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika

Popunjeni i potpisani tiskani Obrazac za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika sukladno članku 13. Pravilnika ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predaje u poslovnici Financijske agencije. Dakle, popunjeni i potpisani Obrasci ne dostavljaju se putem elektroničke pošte Ministarstvu financija i/ili Financijskoj agenciji.


Jesu li obrtnici obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika?

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika te stoga nisu ni dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).