Podzakonski akti

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, broj 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Narodne novine, broj 51/21)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti (Narodne novine, broj 59/19)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, broj 104/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, broj 144/20)

Pravilnik o vođenju registra (Narodne novine, broj 44/19)

Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora (Narodne novine, broj 53/19)