Vođenje evidencije o stalnom stručnom usavršavanju

Evidencija stalnog stručnog usavršavanja može se voditi i u Registru revizora koji je dostupan kao e-usluga u sustavu e-Građani.

Ovlašteni revizor u podizborniku Stručna usavršavanja upisuje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja koje je ostvario, a koje sustav Registra revizora zbraja kako bi ovlašteni revizor u svakom trenutku bio u mogućnosti vidjeti aktualno ostvaren broj bodova.

U Registar revizora koji je dostupan kao e-usluga u sustavu e-Građani također se mogu pohraniti i potvrde kojima se dokazuje ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja.

Ovlašteni revizor je u obvezi ažurno evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u obrascu Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C) koji se nalazi u Prilogu 2. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora ("Narodne novine", br. 104/18), te isti dostaviti Ministarstvu financija u sljedećim rokovima:

1. istekom svakog jednogodišnjeg razdoblja, najkasnije u roku od 30 dana od isteka i

2. istekom trogodišnjeg razdoblja, najkasnije na dan isteka tog razdoblja.

U svojim evidencijama ovlašteni revizor uz navedeni obrazac dužan je čuvati pripadajuću dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja najmanje pet godina od datuma održane aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja te ista mora biti dostupna na uvid Ministarstvu financija.

U obrascu se upisuju ostvareni bodovi na sljedeći način:

1. u dio A obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke 1. Pravilnika prema satnici programa koji je objavilo Ministarstvo financija ili organizator uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a prema načinu bodovanja određenom u Prilogu 1. Pravilnika

2. u dio B obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za osnovne aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točaka 2. do 5. Pravilnika prema satnici programa međunarodne profesionalne organizacije ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član Međunarodne federacije računovođa (eng. International Federation of Accountants - IFAC) i/ili Accountancy Europe, prema satnici programa sudjelovanja u seminarima, radionicama, simpozijima, kongresima/konferencijama i drugim oblicima stručnih skupova internog i eksternog tipa u organizaciji revizorskih društava i/ili međunarodne mreže kojoj pripadaju, te za objavljene stručne knjige, priručnike, članke u knjizi ili u stručnoj literaturi kao i ostvarene sate predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore, prema načinu bodovanja prikazanom u Prilogu 1. Pravilnika

3. u dio C obrasca ostvareni bodovi stalnog stručnog usavršavanja za ostale aktivnosti iz članka 7. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika, prema programima i evidencijama stvarno utrošenih sati stručne edukacije internog tipa, u organizaciji revizorskih društava, drugih konzultantskih društava i edukacijskih organizacija te samoedukaciju, za koje je ostvareno najviše 60 bodova kroz razdoblje od tri uzastopne godine, prema načinu bodovanja prikazanom u Prilogu 1. Pravilnika.

U obrascu u dijelu A i B potrebno je prikazati najmanje 60 bodova osnovnih aktivnosti u razdoblju od tri uzastopne godine.