Twinning projekti

 • Slika
 • Slika

PFM Priopćenje za javnost

Twinning ligt projekt “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Ministarstvu financija Republike Hrvatske je za provedbu projekta pod nazivom “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola” u Republici Sjevernoj Makedoniji dodijeljen iznos od 250.000,00 EUR iz fondova Europske unije. Provedba projekta je započela 15. listopada 2018. i trajat će 8 mjeseci. Projekt će se provoditi u suradnji s Ministarstvom financija zemlje korisnice koje je i glavni korisnik projekta.

Cilj ovog projekta je daljnji razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru kroz unapređenje regulative, razrade metodoloških alata za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju, jačanje kapaciteta korisnika proračuna na državnoj i lokalnoj razini kako bi se učinkovito upravljalo javnim sredstvima, te jačanje koordinacijske i nadzorne uloge Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije.

Ovim projektom će se ostvariti sljedeći rezultati:

 • Pripremljena konačna verzija Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
 • Razvoj novih metodoloških alata (Priručnik o upravljačkoj odgovornosti),
 • Razvijen i proveden program izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole i unutarnju reviziju te trening trenera,
 • Provođenje 3 pilot revizije,
 • Jačanje strateške uloge SHJ,
 • Razvoj priručnika za provjeru kvalitete prema PEM PAL modelu,
 • Poboljšanje godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih financijskih kontrola,
 • Održavanje konferencije za promociju sustava unutarnjih financijskih kontrola.

Otvaranje projekta:
Konferencija  „Izazovi razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola“ – 28. ožujka 2019.:
Studijski posjet delegacije Republike Sjeverne Makedonije u okviru TWL projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola

Ministarstvo financija Republike Hrvatske nositelj je EU twinning light projekta „Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola" koji se provodi u Republici Sjevernoj Makedoniji. U sklopu projektnih aktivnosti u razdoblju od 3. do 6. lipnja 2019. organizirana je studijska posjeta za deset predstavnika iz Ministarstva financija, Grada Skopja i linijskog ministarstva Republike Sjeverne Makedonije.

Sudionici studijske posjete posjetili su Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske te Primorsko-goransku županiju kao primjere s dobrom praksom u području sustava unutarnjih kontrola, a gdje su i odražene prezentacije i predavanja za na navedenu temu.

Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola"


Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola". Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.

Projektne aktivnosti su uspješno provedene te su sljedeći rezultati ostvareni:
 •  pripremljen nacrt novog Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, 
 •  razvijeni novi priručnici i smjernice za praktičnu implementaciju financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju, 
 •  pilot unutarnje revizije provedene kod 3 korisnika proračuna, 
 •  razvijeni novi metodološki alati za praćenje i provjeru kvalitete uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije, 
 •  organizirane izobrazbe za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore sa državne i lokalne razine, a na kojima je sudjelovalo ukupno 528 sudionika. 

Projektne aktivnosti podržale su provedbu prioriteta za razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (eng. Public Internal Financial Control - PIFC) sadržanih u novom PIFC Policy Paper-u i Akcijskom planu za razdoblje 2019.-2021. te Programu reforme upravljanja javnim financijama 2018.-2021.

Tijekom svečanosti dr.sc. Shiret Elezi, zamjenica ministra financija Republike Sjeverne Makedonije, gđa Paulina Stanoeva, voditeljica programa, Sektor za javne financije u Delegaciji Europske unije te njezina ekselencija gđa Danijela Barišić izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske obratili su se sudionicima. Voditelj projekta zemlje korisnice g. Trajko Spasovski, Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i voditeljica projekta države članice gđa Danijela Stepić, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su ostvarene projektne rezultate.