Financijska pismenost potrošača - novosti

16. svibnja 2024.
WorldSkills Croatia - natjecanje strukovnih školaAgencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u Zagrebu, od 13. do 15. svibnja 2024., organizirala peto po redu državno natjecanje učenika strukovnih škola -WorldSkills Croatia 2024. Više od 350 najboljih učenika iz više od 200 strukovnih škola natjecali su se u 42. strukove discipline - od tradicionalnih struka, kao što su zidarstvo, stolarstvo, frizerstvo, slastičarstvo, pekarstvo i cvjećarstvo, pa do suvremenih disciplina poput administracije IT sustava, mehatronike, CNC i CAD-CAM tehnologija ili interdisciplinarne discipline poput robotike.

WorldSkills Croatia za strukovne škole predstavlja priliku za isticanje njihove izvrsnosti kao i promociju strukovnog obrazovanja, dok učenici svojim sudjelovanjem u natjecanju imaju priliku demonstrirati svoje talente i vještine te se povezati s potencijalnim budućim poslodavcima.

Osim natjecanja održana su i predavanja stručnjaka različitih područja obrazovanja i industrija koji su podijelili svoje iskustvo i raspravljali o važnosti strukovnog obrazovanja, inovacija, tehnologije i razvoja vještina potrebnih za uspjeh u 21. stoljeću.
Predstavnica Ministarstva financija, Zvjezdana Kidrić, iz Službe za financijsku pismenost, održala je predavanje na temu financijske pismenosti. Tijekom predavanja istaknuta je važnost financijske pismenosti i njezin utjecaj na cjelokupno društvo, potreba edukacije financijskog opismenjavanja od najranije dobi kao i veća integracija u obrazovni sustav. Sudionici predavanja upoznati su s nekim od dostupnih alata kojima se mogu služiti prilikom provođenja edukacija financijskog opismenjavanja.

Izvor: WorldSkills Croatia/Ministarstvo financija
 
________________________________________________________________________________________________________________________
15. prosinac 2023.
Financijsko znanje u Hrvatskoj iznad prosjeka zemalja članica OECD-a uz kontinuirani trend poboljšavanja ukupne financijske pismenosti

Hrvatski građani ostvarili su iznadprosječan rezultat ukupne financijske pismenosti u trećem međunarodno koordiniranom ciklusu istraživanja provedenom tijekom 2022. i 2023. godine po metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pokazao je danas objavljen završni, službeni izvještaj te organizacije pod nazivom "Međunarodno ispitivanje financijske pismenosti odraslih" (engl. OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy).

Istraživanje je provedeno u 39 zemalja, uključujući i 20 zemalja članica OECD-a, na gotovo 69.000 ispitanika u dobi od 18 do 79 godina. Rezultati za Hrvatsku temelje se na istraživanju koje su javnosti predstavile Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u lipnju ove godine. Prethodno objavljeni rezultati za Hrvatsku razlikuju se od završnog izvješća zbog naknadno prilagođene metodologije OECD-a te je  Hrvatska ostvarila ukupni rezultat financijske pismenosti od 62%, odnosno u prosjeku su hrvatski građani ostvarili 62 od 100 mogućih bodova. 

Od zemalja koje su sudjelovale u istraživanju najveću razinu financijske pismenosti imaju građani Njemačke (76%), najnižu razinu od zemalja članica Europske unije ostvarili su građani Italije (53%), dok su najnižu razinu od svih zemalja sudionica ostvarili građani Jemena (42%). 
Hrvatska je s rezultatom od 62% iznad prosjeka svih zemalja koje su sudjelovale u ovom ciklusu istraživanja (60%), a blago ispod prosjeka financijske pismenosti zemalja OECD-a (63%) (Slika 1.). Iznadprosječno visoko financijsko znanje u Hrvatskoj

Hrvatska je najbolje rezultate ostvarila u kategoriji financijskog znanja (70%), što je za 3 postotna boda bolje od prosjeka zemalja OECD-a (67%). 

U okviru komponente financijskog znanja hrvatski građani najbolje su upoznati s definicijom inflacije, dok su najlošije znanje pokazali u razumijevanju izračuna jednostavnoga i složenoga kamatnog računa (Slika 2.). Štoviše, složeni izračun kamata pokazao se kao izazov među ispitanicima iz svih zemalja koje su sudjelovale u istraživanju te je manje od polovine svih ispitanika točno odgovorilo na pitanje koje je zahtijevalo ovaj izračun.U svim zemljama koje su sudjelovale u istraživanju u prosjeku oko 84% odraslih razumije definiciju inflacije, ali samo 63% ispitanika može primijeniti koncept vremenske vrijednosti novca na vlastitu štednju. Postotak odraslih koji razumiju vremensku vrijednost novca povećao se u svim zemljama s usporedivim podacima od prethodnog ciklusa istraživanja provedenog 2019. godine, što je moguće tumačiti povišenim razinama inflacije u mnogim zemljama sudionicama u vrijeme kada je provedena anketa.

Financijsko ponašanje hrvatskih ispitanika ispod prosjeka

Financijsko ponašanje najznačajnija je komponenta financijske pismenosti i obuhvaća pitanja kojima se utvrđuje savjesnost i metodičnost pri vođenju vlastitih financija. 
Istraživanje je pokazalo da su građani u Hrvatskoj manje od građana zemalja EU-a i OECD-a skloni tražiti savjete vezane uz financije od nezavisnog izvora (Slika 3.).


S druge strane, Hrvati više plaćaju svoje račune na vrijeme (za 3,1 postotni bod) i češće kupuju promišljeno (za 2,4 postotna boda).

Odnos prema novcu u Hrvatskoj nije u skladu s načelima financijske pismenosti

Odnos prema novcu pokazuje kako i nadalje značajan dio građana u Hrvatskoj prednost daje potrošnji pred dugoročnom štednjom (Slika 4.). Ujedno je to jedina komponenta financijske pismenosti u okviru koje su postignuti rezultati na svim pitanjima niži od prosjeka zemalja koje su sudjelovale u istraživanju i prosjeka zemalja OECD-a.Digitalna financijska pismenost

U istraživanju je prvi put mjerena i razina digitalne financijske pismenosti. U prosjeku je u svim zemljama koje su sudjelovale u istraživanju razina digitalne financijske pismenosti niža od razine ukupne financijske pismenosti. Prosjek digitalne financijske pismenosti svih zemalja iznosi 53%, a prosjek zemalja OECD-a 55%.

Najvišu razinu digitalne financijske pismenosti imaju građani Njemačke i Estonije (64%), a najnižu razinu digitalne financijske pismenosti ostvaruju građani Albanije (39%).

Dok je ukupna financijska pismenost u Hrvatskoj nešto ispod prosjeka OECD-a, digitalna je financijska pismenost znatno niža te iznosi 49%. Ipak, u Hrvatskoj je znatno manji broj ispitanika bio suočen s financijskom prijevarom ili neautoriziranom transakcijom u  usporedbi s ostalim zemljama ili prosjekom zemalja OECD-a.

Dodatni zamah digitalizacije u Hrvatskoj mogao bi dovesti do povećanog rizika od prethodno spomenutih negativnih iskustava, radi čega je nužno ovo područje financijske pismenosti dodatno unaprijediti, tim više jer rezultati istraživanja pokazuju da značajan broj građana u Hrvatskoj nije pokazao dovoljno znanja i vještina za sigurnu primjenu digitalnih proizvoda i usluga.

Cjelovit izvještaj dostupan je na stranicama OECD-a.

Izvor: HNB i HANFA
________________________________________________________________________________________________________________________

24. studenoga 2023.
Godišnji sastanak projekta tehničke pomoći o financijskom obrazovanju
 

U Hagu je, 23. i 24. studenoga 2023., održan godišnji sastanak u sklopu projekta tehničke pomoći koji provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i njegova Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje (International Network on Financial Education - INFE), uz potporu Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske i njegova programa Money Wise Platform.

Sastanak je održan pod nazivom „Program financijskog opismenjavanja koji funkcionira za sve: Prema većoj financijskoj otpornosti i financijskom blagostanju“, a na kojem su prisustvovali predstavnici iz Armenije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Gruzije, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Ukrajine i Rumunjske.

Nadovezujući se na uspješnu provedbu petogodišnjeg projekta o financijskom opismenjavanju u programu konstituence Ministarstva financija Nizozemske (2018. - 2022.), OECD/INFE nastavit će svoju suradnju s projektnim zemljama od 2023. do 2027. nudeći smjernice i potporu politici s obzirom na njihove izazove i potrebe dok osmišljavaju i provode inicijative vezane uz financijsko obrazovanje.

Državni tajnik Ministarstva financija, Stipe Župan, sudjelovao je na panelu pod nazivom „Financijska pismenost i financijsko obrazovanje: novi izazovi i strateški prioriteti“. Državni tajnik je istaknuo da su u Republici Hrvatskoj uočeni pozitivni trendovi ostvareni u rezultatima financijske pismenosti te da je razina financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj tijekom zadnjih sedam godina narasla za gotovo 7% bodova. Ovako dobri rezultati su zasigurno i posljedica zajedničkog djelovanja u području financijske pismenosti kroz nacionalni strateški okvir i pripadajuće akcijske planove. Međutim, rezultati pokazuju i potreban smjer budućeg djelovanja, a to je svakako povećavanje mirovinske i digitalne financijske pismenosti.
 
________________________________________________________________________________________________________________________
21. studenoga 2023.
Izdanje Trezorskih zapisa

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija zaključila je izdanje Trezorskih zapisa u ukupno ostvarenom nominalnom iznosu EUR 1.130.163.000,00 s dospijećem 21. studenoga 2024. godine.

Razdoblje ponude sadržavalo je dva kruga upisa, od kojih je prvi krug bio namijenjen fizičkim osobama, a drugi krug bio je izravno namijenjen registriranim korisnicima  putem Bloomberg aukcijskog sustava.

Tijekom Prvog kruga upisa koji je trajao u razdoblju od 13. do 20. studenog 2023. godine putem mreže od 170 poslovnica Fine ukupno je zaprimljeno 37.229 ponuda građana za upis Trezorskih zapisa od kojeg broja je uplaćeno 36.643 ponude u ukupnom nominalnom iznosu EUR 1.006.013.000,00. Trezorski zapisi u Prvom krugu upisani su po cijeni 963,95 eura za jedan zapis nominalnog iznosa od 1.000.00 eura (ekvivalentno godišnjoj stopi prinosa od 3,75%) te je ukupno uplaćeno 969.746.231,35 eura.

Ministar Primorac je u središnjem Dnevniku HRT pozdravio vraćanje građana na tržište kapitala te istaknuo da je jako važno očuvati i steći povjerenje građana u kontekstu tog povratka na tržište kapitala. Naglasio je da će Vlada Republike Hrvatske, uz programe financijske pismenosti, ustrajati na tome da dominantnije oživi tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te da u tom smjeru ide i strateški okvir za razvoj tržišta kapitala.
________________________________________________________________________________________________________________________

18. listopada 2023.

Pristupni pregled Republike Hrvatske pred OECD Radnom skupinom za financijsku zaštitu potrošača i Međunarodnom mrežom za financijsko obrazovanjeU sklopu pristupnih pregleda radi pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, pod vodstvom ravnateljice Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija, Ane Zorić, održali su izlaganja pred Radnom skupinom za financijsku zaštitu potrošača i članovima Međunarodne mreže za financijsko obrazovanje (INFE) koji su ujedno i članovi OECD-a.

Izlaganje pred Radnom skupinom za financijsku zaštitu potrošača održano je 13. listopada 2023. godine, u Parizu. Prilikom izlaganja članovima Radne skupine za financijsku zaštitu potrošača predstavio se okvir za zaštitu potrošača u financijskom sektoru u Republici Hrvatskoj kao i usklađenost s OECD-ovim načelima i preporukama u tom području.

Nadalje, 17. listopada 2023. godine, pred OECD/INFE putem video veze održano je izlaganje o financijskoj pismenosti u Republici Hrvatskoj pri čemu su, između ostaloga, istaknuti dosadašnji rezultati i planovi za daljnji razvoj financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

Prepoznata je posvećenost Republike Hrvatske u jačanju financijske zaštite potrošača i financijske pismenosti te će Republika Hrvatska nastaviti surađivati s OECD-om i članovima INFE-a kako bi ostvarila ciljeve i dalje promicala svoje vrijednosti u području financijske zaštite potrošača i unaprjeđenja financijske pismenosti.


________________________________________________________________________________________________________________________
7. lipnja 2023.
Predstavljanje rezultata istraživanja financijske i digitalne pismenosti stanovništva 2023.

Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) predstavile su rezultate trećeg istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja je prikupiti informacije o financijskom ponašanju, stavovima i znanju o financijama građana Republike Hrvatske.

Prosječna ocjena financijske pismenosti građana iznosi 12 od mogućih 20 bodova ili 60%, što je neznatno bolje u odnosu na posljednje istraživanje (59%). Ukupna ocjena je kombinacija financijskog znanja, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje dobrih financijskih odluka i konačno postizanje individualnog financijskog blagostanja.

Usporedba s dva ranije provedena istraživanja - iz 2016. i 2020. - pokazuje da financijsko znanje građana kontinuirano raste sa 60% (2016.) i 65% (2020.) na 70% u 2023.
Bolji rezultat je ostvaren i kod komponente financijskih stavova ili odnosa prema novcu dok je prosječna ocjena financijskog ponašanja građana pala s 56% na 53%. Prvi puta ove godine mjerena je digitalna financijska pismenost koja uključuje pitanja o poznavanju digitalnih tehnologija, ponašanju i stavovima vezanim uz ponašanje u digitalnom svijetu. Prosječna ocjena digitalne financijske pismenosti građana Republike Hrvatske iznosi 4,87 od mogućih 10 bodova pri čemu je najbolji rezultat ostvaren u komponenti digitalnog ponašanja.

Državni tajnik dr. sc. Davor Zoričić tom je prilikom istaknuo kako je Ministarstvo financija preuzelo ulogu koordinacije financijske pismenosti od 2015. godine, od kada su donesena dva strateška okvira za razvoj tog područja. Time su postavljeni temelji za sustavno i kontinuirano unaprjeđivanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske, u cilju što boljeg upravljanja financijama, u interesu pojedinaca i njihovih obitelji, ali i ukupne društvene zajednice.

Državni tajnik je naveo da su dosadašnji rezultati financijske pismenosti pokazali da Republika Hrvatska blago prednjači u odnosu na druge zemlje jugoistočne Europe, no blago zaostaje u međunarodnom kontekstu.
"To pokazuje da još imamo dosta prostora za razvoj financijske pismenosti", izjavio je državni tajnik.

Rekao je da je jedan od najvažnijih ciljeva financijske pismenosti razlikovanje između špekulacije i ulaganja, u tom kontekstu apostrofiravši važnost tzv. narodnih obveznica, koje je upisao velik broj građana, a koje imaju sve karakteristike kvalitetne investicije

"HNB kontinuirano provodi aktivnosti povezane uz podizanje razine financijske i ekonomske pismenosti. Posljednje istraživanje ukupne financijske pismenost pokazuje napredak u znanju, ali je jasno da se to može još značajno poboljšati. Posebnu pažnju ćemo, kao društvo, morati pokloniti povećanju razine digitalne financijske pismenosti stanovništva, jer je očito kako taj dio financijskih usluga postaje sve prisutniji.", izjavio je tom prilikom guverner HNB-a Boris Vujčić.

"Posljednje istraživanje pokazuje kako naše edukativne aktivnosti donose skromne, ali važne rezultate i pomake u razini financijske pismenosti. Kao regulatoru nebankarskog financijskog sektora posebno nam je važno da građani u što većoj mjeri nauče kako se zaštiti od rizika prilikom ulaganja, da financijski na vrijeme planiraju svoju mirovinu, ali i da se zaštite od financijskih prijevara. Želimo potaknuti da se adekvatno informiraju prije ugovaranja usluga, da uspoređuju usluge, dobiju najbolju kvalitetu za svoj novac i da ga ne izgube u pokušaju prijevare ili krive procjene kod ulaganja.“, istaknuo je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.

Na konferenciji je održan i okrugli stol pod nazivom "Rezultati istraživanja - kako unaprijediti financijsku pismenost?" na kojem su raspravljali Martina Primorac Krmpotić, profesorica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, Ivana Žepić, načelnica Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost Ministarstva financija, Ivana Herceg, direktorica Sektora za sistemske rizike i zaštitu potrošača Hanfa-e te Bojan Fras, viceguverner HNB-a.

Anketno ispitivanje stanovništva provela je agencija Ipsos na uzorku od 1000 ispitanika (18 - 79 godina). Istraživanje je provedeno po metodologiji OECD-a (The Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj). Republika Hrvatska je 2022. godine i službeno započela pregovore za pristupanje kao punopravna članica OECD-a, međutim i unatoč tome, HNB i Ministarstvo financija na području financijske pismenosti već dulje vrijeme surađuju s OECD-om. Najveća korist provođenja istraživanja po unificiranoj metodologiji donesenoj od strane OECD-a je mogućnost usporedbe ranijih istraživanja unutar iste države kao i komparacija s drugim državama.
Posljednjim istraživanjem 2023. istraživala se financijska i digitalna pismenost. Kod financijske pismenosti komponente su financijsko znanje, financijsko ponašanje i financijski stavovi, odnosno stavovi prema novcu.
Glavni rezultati istraživanja:

 
  Istraživanje 2023. Istraživanje 2020. Istraživanje 2016.
UKUPNO -Financijska pismenost 12/20 ili 60% 12,3/21 ili 59% 11,8/21 ili 56%
Financijsko znanje 4,9/7 ili 70% 4,5/7 ili 65% 4,2/7 ili 60%
Financijsko ponašanje 4,7/9 ili 53% 5,0/9 ili 56% 4,6/9 ili 51%
Financijski stavovi 2,4/4 ili 59% 2,8/5 ili 56% 3,0/5 ili 60%
UKUPNO- digitalna financijska pismenost 4,9/10 ili 49%    
Digitalno znanje 1,2/3 ili 39%    
Digitalno ponašanje 2,2/4 ili 56%    
Digitalni stavovi 1,5/3 ili 49%    
 
Prezentaciju o provedenom istraživanju može pogledati na linku.


_____________________________________________________________________________________________
26. travnja 2023.
Ministar financija dr.sc. Marko Primorac održao je predavanje na 1. Regionalnoj konferenciji financijske pismenostiU organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i Raiffeisen mirovinskih fondova, u srijedu, 26. travnja 2023. godine, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, održala se Prva regionalna konferencija financijske pismenosti pod nazivom „Izazovi izgradnje financijske sposobnosti u digitalno doba“.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Ministarstva financija kao dio Tjedna financijske pismenosti. Cilj konferencije bio je potaknuti razmjenu ideja i mišljenja te pružanje praktičnih preporuka za unaprjeđenje financijske pismenosti i izgradnju financijske sposobnosti u Republici Hrvatskoj i regiji omogućavanjem dijaloga između glavnih sudionika i predstavnika države, obrazovnih institucija, financijske industrije i privatnog sektora.

Nakon uvodnih govora, ministar financija dr.sc. Marko Primorac održao je predavanje „Izazovi financijskog opismenjavanja u Hrvatskoj“ u kojem je predstavio trenutno stanje čimbenika financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, identificirao područja u kojima postoji prostor za poboljšanje te izložio što sve institucije u Republici Hrvatskoj rade kako bi se to poboljšanje ostvarilo.

Iznio je kako, prema dosadašnjim istraživanjima, Republika Hrvatska ima dobro razvijeno financijsko znanje koje je više u odnosu na jugoistočnu Europu, ali kako zaostaje u primjeni tog znanja kroz segmente financijskih stavova i financijskog ponašanja. Međutim, istaknuo je kako usporedba rezultata iz 2015. i 2019. ukazuje na poboljšanje razine cjelokupne financijske pismenosti te je najavio objavu rezultata trećeg nacionalnog istraživanja financijske pismenosti u lipnju za kojeg se očekuje da će nastaviti pozitivan trend.

Dotaknuo se i problema financijske pismenosti djece i mladih te odraslih mlađe dobi gdje se može uočiti nedostatak znanja, posebno o rizicima povezanim s ulaganjem na kriptotržištu. Kod financijske pismenosti osoba radne i starije dobi istaknuo je da visok postotak drži štednju kod kuće te je predložio ulaganje u narodne obveznice kao opciju s boljim financijskim rezultatima.

Prezentirao je kako financijsko opismenjavanje ima važnu ulogu u radu brojnih institucija u Republici Hrvatskoj te je naglasio kako je posebno ponosan što je Ministarstvo financija koordinator aktivnosti na tom području. Izdvojio je prvi i drugi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača temeljem kojih su se izrađivali Akcijski planovi prema kojima članovi Operativne radne grupe provode brojne aktivnosti financijskog opismenjavanja.

Na kraju svoj predavanja, ministar Primorac je pozdravio inicijative i događanja vezana uz financijsku pismenost.

U nastavku konferencije, održala su se tri panela stručnjaka iz privatnog sektora na teme financijske pismenosti u funkciji oporavka kućanstva i gospodarstva, digitalizacije i inovativnih metoda financijskog obrazovanja i financijske pismenosti u funkciji povećanja osobnog blagostanja i sreće. Također, izv.prof.dr.sc. Dajana Barbić i izv.prof.dr.sc. Andrea Lučić predstavile su rezultate svog istraživanja o financijskoj sposobnosti mladih u Republici Hrvatskoj, a predstavnik OECD-a, Miles Larbey, je održao prezentaciju o međunarodnom podržavanju financijske pismenosti u kojoj je izdvojio Republiku Hrvatsku kao zemlju pri vrhu financijske pismenosti u regiji te posebno pohvalio koordinaciju institucija u pogledu financijskog opismenjavanja i suradnje na međunarodnim projektima.
 ____________________________________________________________________________________________________________________


Predavanje ministra Primorca povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca
24. ožujka 2023.

U prostorijama Ministarstva financija, Porezne uprave, ministar financija, izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, održao je prigodno predavanje povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca učenicima Srednje škole Biograd na Moru.

Ministar se osvrnuo na državni proračun odnosno na koji način se isti donosi, tko sudjeluje i tko je sve obuhvaćen njime. Također je učenike upoznao s razlikom između deficita i suficita državnog proračuna, te na koji način se državni proračun puni.

Zatim je ministar učenicima približio pojam poreza i oporezivanja, koje su glavne karakteristike poreznog sustava u Republici Hrvatskoj, tko sve plaća porez i što bi se desilo kada ljudi ne bi plaćali poreze. Također je učenicima skrenuo pozornost na važnost fiskalizacije i uzimanja računa.

Po završetku predavanja učenike je zanimalo da li bi smanjenjem ili povećanjem poreznih stopa došlo i do većeg plaćanja poreza odnosno smanjenja utaja poreza. Ministar je  učenike upoznao s Lafferovom krivuljom odnosno da rastom poreznog opterećenja rastu i prihodi, ali samo do određene “kritične točke”.

Učenike je zatim zanimalo kako je prošao proces uvođenja eura te hoće li se uvesti porez na imovinu. Ministar je odgovorio da ulazak Republike Hrvatske u euro zonu donosi samo pozitivne stvari i da svi možemo biti zadovoljni procesom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Što se tiče uvođenja poreza na imovinu ministar smatra da trenutno nije dobar trenutak za uvođenje istoga.


_________________________________________________________________________________________
 
24. ožujka 2023.

Državni stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike „Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti za 2023. godinu
 U petak, 24. ožujka 2023., Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja održali su Državni stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike osnovnih i srednjih škola na temu unapređivanja financijske pismenosti u 2023. godini.

Cilj Državnog stručnog skupa bio je da se, u duhu Svjetskog i Europskog tjedna novca, omogući odgojno-obrazovnim djelatnicima da dođu do informacija o projektima i edukativnim aktivnostima u području financijske pismenosti koje institucije, strukovna udruženja i udruge, koje su članovi  Operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti planiranih Akcijskim planom, održavaju u 2023. godini i da se na taj način potaknu da na njima sudjeluju, u cilju financijskog opismenjavanja svojih učenika.

Stručni skup započeo je uvodim obraćanjem prof. Momira Karina, ravnatelja Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji je naglasio potrebu unaprjeđenja financijske pismenosti i važnost koju u tom procesu imaju odgojno-obrazovni djelatnici te zajednički napor i aktivnosti svih uključenih institucija.

Slijedile su prezentacije članova Operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom u kojima su ukratko predstavili svoje programe djelovanja i planirane ovogodišnje aktivnosti vezane za financijsku pismenost djece i mladih.

Državni stručni skup održan je u online formatu, a okupio je preko dvije stotine sudionika, predstavnika članova Operativne radne grupe te učitelja i nastavnika iz cijele države. Reakcije sudionika na prezentirane projekte i aktivnosti su bile vrlo pozitivne te su učitelji i nastavnici potaknuti da se izravno jave članovima Operativne radne grupe kako bi na vrijeme bili uključeni u predstojeće aktivnosti.
Prezentaciju s Državnog stručnog skupa možete preuzeti ovdje (link)

_________________________________________________________________________________________
24. ožujka 2023.

Konferencija financijske pismenosti „Financije za nove generacije"

U organizaciji Hrvatske udruge banaka (HUB) i Štedopisa, Instituta za financijsko obrazovanje (Štedopis), u Zagrebu se održala konferencija pod nazivom „Financisje za nove generacije“.

Na konferenciji su se predstavili rezultati istraživanja financijske pismenost tinejdžera u Republici Hrvatskoj, koje su zajednički proveli HUB i Štedopis, a koje je pokazalo rast financijskog znanja i uključenost te poboljšanje financijskog ponašanja u odnosu na 2020. godinu. S druge strane, rezultati koji pokazuju na koji način se tinejdžeri odnose prema raspolaganju novcem su manje zadovoljavajući nego 2020. godine.

U sklopu konferencije održao se Okrugli stol, pod nazivom „Kako unaprijediti razinu financijske pismenosti mladih?“. Predstavnica Ministarstva financija, Zvjezdana Kidrić, voditeljica Službe za financijsku pismenost, istaknula je važnost da financijsko obrazovanje krene od što ranije dobi te da se treba razmisliti o uvođenju obveznog predmeta u školama na temu ekonomske i financijske pismenosti. Također, pohvalno je da razina financijskih znanja i ponašanja raste, međutim da bi bili u potpunosti zadovoljni potrebno je i poboljšati odnos prema raspolaganju novcem, ne samo kod mladih nego kod cjelokupnog stanovništva. 

Rezultate istraživanja možete preuzeti


____________________________________________________________________________________
 
23. veljače 2023.
Državni stručni skup „Upravljanje osobnim financijama“
 
 
Ove godine Državni stručni skup „Upravljanje osobnim financijama“, pokrenut na inicijativu Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je 21. i 22. veljače 2023. Skup se održao u on-line formatu.
 
Kroz stručna predavanja odgojno obrazovni djelatnici imali su priliku upoznati se s aktualnim temama poput podizanja svijesti o financijskoj budućnosti, važnostima financijske pismenosti kod ugovaranja osnovnih bankovnih proizvoda, funkcioniranja mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj, izazovima planiranja kućnog budžeta, važnostima financijske pismenosti na području osiguranja, financijske i mirovinske pismenosti u planiranju osobnih financija, investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, burzovnog poslovanja, kripto tržištem,  prevarama na financijskim tržištima te obračuna plaće i povrata poreza.
 
Maria Pavić, viša stručna savjetnica u Ministarstvu financija,  kroz prezentaciju je istaknula prepoznatu važnost financijske pismenosti i veliki interes za područje financijskog opismenjavanja u Republici Hrvatskoj. Spomenula je međusobnu suradnju Ministarstva financija s 27 dionika javnog i privatnog sektora, udruga te javnih i privatnih ustanova koji svojom učinkovitošću, kreativnošću i inovativnošću u programima obrazovanja utječu na financijsko opismenjavanje građana Republike Hrvatske.
 
Kao manifestaciju, istaknula je uključenost Republike Hrvatske u obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca (Tjedan novca), koji se ove godine obilježava od 20.-26. ožujka. Pozvala je odgojno obrazovne djelatnike da se u što većem broju uključe u globalnu manifestaciju, a zbog veće informiranosti i veće uključenosti škola u taj važan događaj, pojasnila je o čemu se radi, odnosno kako funkcionira, kako se planira, postoji li naknada za sudjelovanje, koji je glavni cilj, kada i gdje se održava i što se događa tijekom Tjedna novca. 
 
Također je najavila i aktivnosti članova Operativne radne grupe za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača u Tjednu novca kao i njihovim aktivnostima tijekom godine.
 
_____________________________________________________________________________________________________________
 
23. siječnja 2023.

Istraživanje o stavovima učeničke populacije o financijskoj pismenostiIstraživanje o stavovima učeničke populacije o financijskoj pismenosti postignuto je u okviru projekta Građani za 5! financiranog iz Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt  je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Projekt Građani za 5! fokusiran je na aktivno bavljenje građanskom pismenosti djece i mladih, s posebnim naglaskom na podučavanje i stjecanje kompetencija financijske pismenosti, ali i na poticanje aktivnog građanstva.
 
Nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja, a partneri su: Štedopis (član Operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti), Hrvatsko debatno društvo, Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum i neprofitna medijska udruga Norsensus Mediaforum iz Kraljevine Norveške. U projektu se ističu i partnerske osnovne i srednje škole iz sedam hrvatskih županija, a to su: Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Koprivničko-križevačka, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija.
 
Više o zaključcima i preporukama nakon istraživanja možete naći na poveznici: Istraživanje o stavovima učeničke populacije o financijskoj pismenosti .

________________________________________________________________________________________________________________
 
30. studenoga 2022.
Euro nam kuca na vrata II
 


Na poziv profesorice matematike gospođe Mirjane Šolić, dana 30. studenog 2022., u Osnovnoj školi Brezovica Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija dala je učenicima osmih razreda osvrt na najvažnije pojmove vezane za uvođenje eura. Ravnateljica je pojasnila povijest eura i spomenula je niz zanimljivosti o Europskoj uniji. U nastavku je objasnila što je fiksni tečaj konverzije i pojasnila je praktičnu primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje te pravila u razdoblju dvojnog optjecaja, ali i kako će teći proces zamjene gotovog novca kune u gotov novac eura.

Nakon zanimljive rasprave o izgledu euronovčanica i eurokovanica, učenici su postavljali pitanja vezana za uvođenje eura te su zatim odgovarali na postavljena pitanja, uključujući i koliko će im iznositi džeparac u eurima.
 
 
___________________________________________________________________________________________________

 
23. studenoga 2022.
Euro nam kuca na vrata
 


Ministarstvo financija je 23. studenoga 2022. godine održalo predavanje na temu „Euro nam kuca na vrata“, učenicima osmih razreda I. Osnovne škole Dugave, iz Zagreba.

Prisutnim učenicima i djelatnicima škole ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija, Ana Zorić, pobliže je objasnila proces kroz koji je Republika Hrvatska prošla kako bi uvela euro kao službenu valutu. Također, objašnjeni su ima pojmovi, kao što su, europodručje, dvojno iskazivanja cijena, fiksni tečaj konverzije i sl. Učenici su saznali na koji način će se vršiti zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, koliko će trajati razdoblje dvojnog optjecaja, odnosno razdoblje u kojem će biti moguća plaćanja i u kunama i u eurima te su se upoznali s izgledom euronovčanica i eurokovanica.

Učenici su zatim samostalno izračunavali koliko će im iznosit džeparac, štednja ili cijena omiljenog proizvoda od 1. siječnja 2023. godine kada euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi


Izvor: HNB


U Zagrebu je, 29. i 30. rujna 2022. godine, održan peti godišnji sastanak u sklopu projekta tehničke pomoći koji su proveli OECD i njegova Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje (International Network on Financial Education INFE), uz financijsku potporu Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske i njegova programa Money Wise Platform.

Sastanak je održan pod nazivom "Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi (SEE)", a prisustvovali su predstavnici iz  Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Gruzije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Rumunjske.

Sudionici sastanka raspravljali su o  nizu prioritetnih pitanja za zemlje Jugoistočne Europe vezanih uz financijsko obrazovanje. Naglasak u raspravama je stavljen na financijsko obrazovanje za ciljanu publiku (mikro, mala i srednja poduzeća, mladi i starija populacija), financijsko obrazovanje na radnom mjestu, resursi za financijsko obrazovanje, digitalno financijsko obrazovanje, kao i ulogu kulture i bihevioralnog pristupa u jačanju financijske pismenosti.

Sastanak je omogućio razmjenu iskustava o svojim postignućima u proteklih pet godina među sedam zemalja koje su sudjelovale u projektu tehničke pomoći.

Na uvodnom izlaganju Ana Zorić, ravnateljica za Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstva financija Republike Hrvatske, navela je da nedavno doneseni drugi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za period 2021. - 2026. godine, promiče fleksibilnost i raznolikost kanala za distribuciju kako bi se doprlo do što većeg broja građana, posebno onih kojima je financijsko obrazovanje najpotrebnije. Napomenula je da su "financijsko obrazovanje i podizanje razine financijske pismenosti dugotrajan proces i postoji potreba za kontinuiranim radom kako bi se ostvario što veći napredak".

Više informacija o Projektu tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u Jugoistočnoj Europi u organizaciji Međunarodne mreže za financijsko obrazovanje (INFE) OECD-a možete pronaći na  linku.


Flore-Anne Messy (OECD), Bojan Fras (HNB), Ana Zorić(MFIN) i Robin Uyterlinde
(Ministarstvo financija, Nizozemska)  
Izvor: HNB


Panel rasprava između zemalja sudionica o postignućima u okviru projekta tehničke pomoći

______________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencija financijske pismenosti - Toni MilunAutor fotografija: DOKU FILMS

Konferencija financijske pismenosti - Toni Milun održana je u Zagrebu 15. rujna 2022. godine, uz svečano pokroviteljstvo Hrvatskog sabora i Ministrastva financija.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima se obratio državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj koji je istaknuo da brze i učestale promjene kao posljedica tehnološkog napretka i globalizacije zahtijevaju od pojedinca donošenje brzih i svakodnevnih odluka i u domeni financija.  Krive odluke u pogledu financija ne utječu samo na pojedinca nego se reflektiraju i na gospodarske prilike na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Osiguravanje odgovarajuće razine financijskog obrazovanja građanima može koristiti u svim fazama života, bez obzira na dob i razinu prihoda.

Državni tajnik je istaknuo da je prošle godini donesen drugi po redu Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine kao dokument na kojem se temelje aktivnosti za pojedine ciljne skupine stanovništva, i to: djeca i mladi, odrasli mlađe dobi, osobe radne dobi koji ostvaruju prihode i osobe starije životne dobi. Temeljem Nacionalnog strateškog okvira donose se Akcijski planovi, te se trenutno provode aktivnosti vezane uz donošenje Akcijskog plana za 2023. i 2024. godinu

Svoje izlaganje državni tajnik je završio porukom da neovisno o aktivnostima koje se već provode, treba imati na umu da je financijsko obrazovanje i podizanje razine financijske pismenosti dugotrajan proces, a za konkretniji napredak potreban je daljnji kontinuiran rad.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Okvir financijskih kompetencija za odrasle
 
Europska komisija i Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-INFE) objavili su zajednički okvir financijskih kompetencija za odrasle u Europskoj uniji.
 
Okvir financijskih kompetencija za odrasle https://www.oecd.org/finance/financial-competence-framework-for-adults-in-the-european-union.htm zamišljen je kao konceptualna osnova na kojoj se grade različite politike i mjere financijskog obrazovanja, a nadograđuje se na postojeći okvir temeljnih financijskih kompetencija za odrasle https://www.oecd.org/finance/financial-education/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf
 
Okvir se usredotočuje na kompetencije koje se odnose na osobne financije i ne dotiče kompetencije koje su već pokrivene drugim postojećim okvirima, kao što su Europski okvir digitalnih kompetencija za građane - DigComp i Europsko poduzetništvo, nego ih nadopunjuje. 
 
Ovaj okvir nastavak je jedne od mjera najavljenih u Akcijskom planu unije tržišta kapitala Europske unije za 2020. godinu. Označava ključnu prekretnicu u radu Europske komisije na financijskoj pismenosti kao i važan nastavak zajedničkog rada Europske komisije i OECD-INFE na financijskoj pismenosti.
 
Okvir je dostupan za dobrovoljno korištenje u Europskoj uniji od strane javnih tijela, privatnih tijela i civilnog društva, a može se koristiti za potporu razvoju nacionalnih politika i inicijativa financijske pismenosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________Upravljanje osobnim financijama

Predstavnici Ministarstva financija sudjelovali su na Državnom stručnom skupu za odgojno-obrazovne djelatnike, međupredmetna tema Poduzetništvo: Financijska i mirovinska pismenost, „Upravljanje osobnim financijama“. Skup se održao u on line formatu, 19. i 20. travnja 2022. godine, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
 
Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, upoznala je sudionike skupa s procesom uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Posebno je naglašeno da se tijekom pripreme Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj vodilo slijedećim načelima:
 
  • zaštite potrošača,
  • zabrane neopravdanog povećanja cijena,
  • neprekidnosti pravnih instrumenata,
  • učinkovitosti i ekonomičnosti i
  • transparentnosti i informiranosti.

Sudionicima su pojašnjeni procesi dvojnog optjecaja i dvojnog iskazivanja, kako i kada će moći zamijeniti kune u eure, što će biti s njihovim ugovorima o radu, ugovorima o kreditu i depozitu i slično.
Maria Pavić, viša stručna savjetnica u Službi za financijsku pismenost, predstavila je sudionicima skupa aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj vezane uz promicanje financijske pismenosti potrošača, a sukladno Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača i Akcijskim planom za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu. Sudionici su upoznati s ciljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača koji je stvaranje podloge za sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u obrazovne procese uz poticanje javnog, privatnog i civilnog sektora na aktivno sudjelovanje u financijskom obrazovanju. 
 
Sudionicima skupa najavljen je zajednički projekt OECD-a i Europske komisije vezan uz europski okvir financijskih kompetencija za mlade, a koji će se razvijati u sljedeće dvije godine. Na projektu iz Republike Hrvatske sudjeluju Ministarstvo financija, Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje.

Osim predstavnika Ministarstva financija, na skupu su izlagali predstavnici Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju, Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, Udruženja investicijskih fondova, Zagrebačke burze i Hrvatskog ureda za osiguranje.
______________________________________________________________________________________________________________________________


Izgradite svoju budućnost, budite pametni u pogledu novca

 U cilju kontinuiranog i sustavnog poticanja financijskog opismenjavanja, Republika Hrvatska i ove godine u razdoblju od 21. do 27. ožujka 2022. aktivno sudjeluje u obilježavanju Svjetskog (www.globalmoneyweek.org) i Europskog tjedna novca (www.ebf.eu/europeanmoneyweek).

Svjetski tjedan novca vodeći je globalni događaj podizanja svijesti o važnosti financijskog obrazovanja djece i mladih od najranije životne dobi u cilju donošenja informiranih financijskih odluka kao i konačno postizanje financijske dobrobiti i otpornosti. Od 2012., od kada se održava diljem svijeta, u manifestaciji je sudjelovalo preko 53 milijuna djece i mladih u 176 zemalja diljem svijeta.

Europski tjedan novca godišnja je inicijativa koja uključuje mlade u više od 35 europskih zemalja, s aktivnostima kao što su nastava u učionici, seminari, konferencije, Europski kviz o novcu i drugo. Navedene aktivnosti nastoje poboljšati razinu financijske pismenosti boljim financijskim obrazovanjem. Europski tjedan novca sastavni je dio misije Europske bankovne federacije radi promicanja financijske pismenosti u Europi putem različitih događanja, publikacija i partnerstava.

U Republici Hrvatskoj u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca sudjelovat će Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski ured za osiguranje, Ekonomski fakultet Zagreb, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Akademija Zagrebačke burze, Hrvatski institut za financijsku edukaciju, Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb, Savez samostalnih sindikata Hrvatske.

Navedene su institucije ujedno i članovi Operativne radne grupe za praćenje provedbe mjera i aktivnosti koju je Ministarstvo financija osnovalo temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020.

Članovi Operativne radne grupe će svoje aktivnosti u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca predstaviti online kroz prigodnu prezentaciju koja se može pronaći i na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/financijski-sustav/financijska-pismenost-potrosaca/obiljezavanje-svjetskog-i-europskog-tjedna-novca-3259/3259.
 
Za sudjelovanje u obilježavanju manifestacije Svjetskog i Europskog tjedna novca, ovim putem Vas pozivamo da se pridružite pregledom prezentacije ili posjetom internetskim stranicama članova Operativne radne grupe koji sudjeluju u obilježavanju.