Likvidacija kreditnih institucija

Zagreb, 8. svibnja 2024.
 
Objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija u Narodnim novinama broj 27/24
 
Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (Narodne novine, br. 27/24) izvršena je prilagodba Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (Narodne novine, br. 146/20) novoj službenoj valuti Republike Hrvatske i činjenici da je ulaskom Republike Hrvatske u europodručje prestala bliska suradnja između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke, a započelo puno članstvo u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu.
 
Ujedno su pojedine odredbe Zakona precizirane u cilju veće pravne sigurnosti te je uklonjena mogućnost za različito tumačenje u pogledu primjene Zakona i Stečajnog zakona u slučaju kreditnih institucija, kao i u slučaju kreditnih unija.