Potrošačko kreditiranje

Imatelji odobrenja Ministarstva financija za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Temeljem članka 5. stavka 3. Pravilnika o naknadama na potrošačke kredite (Narodne novine, broj 15/14), Ministarstvo financija objavljuje usporedni prikaz naknada koje vjerovnici obračunavaju za obavljanje usluga potrošačkog kreditiranja. 

Korisni linkovi:

Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine br. 75/09112/12143/13 i 147/13 9/15102/1552/16)

Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (Narodne novine br. 14/10 i 16/13)

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora (Narodne novine br. 1/13)

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača (Narodne novine br. 9/19)

Žiro-račun za uplatu naknade za provedbu postupka izdavanja odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja:

Broj računa primatelja: HR1210010051863000160

Naziv primatelja: Državni proračun RH

Model:HR65

Poziv na broj odobrenja: 7005-418-20157

Šifra opisa plaćanja (vezna oznaka): 88

Opis plaćanja: Naknada za postupak licenciranja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Pri uplati sredstava u instituciji kod koje će se obaviti plaćanje potrebno je napomenuti da

se obavezno treba unijeti ime i prezime platitelja

E-mail adresa Ministarstva financija za upite vezane uz potrošačko kreditiranje je: Licenciranje@mfin.hr