Osigurani depoziti

Zagreb, 12. ožujka 2023.

Pravilnici usklađeni s eurom

Stupila su na snagu tri pravilnika koje je ministar financija donio na temelju Zakona o sustavu osiguranja depozita (Narodne novine, br. 146/20. i 119/22).
 
Pravilnici su doneseni radi usklađenja s novom službenom valutom Republike Hrvatske. Objavljeni su u „Narodnim novinama“, br. 8/24. i stupili na snagu 27. siječnja 2024.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita (Narodne novine, br. 8/24) ujedno je propisana obveza za kreditne institucije da u roku deset dana po isteku mjeseca dostave podatke o prihvatljivim depozitima. Podatke dostavljaju Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na obrascu iz Priloga V. koji je sastavni dio tog Pravilnika.