Izvještavanje o održivosti

Zagreb, 14. svibnja 2024.
 
Objavljen je ispravak Delegirane uredbe Komisije u pogledu Europskih standarda izvještavanja o održivosti (ESRS)
 
Europska komisija usvojila je Delegiranu uredbu (EU) 2023/2772 o dopuni Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda izvještavanja o održivosti 31. srpnja 2023. (tzv. ESRS) koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 22. prosinca 2023., a stupila je na snagu tri dana nakon objave. Delegirana uredba (EU) 2023/2772 primjenjuje se za poslovnu godinu koja počinje od 1. siječnja 2024. ili nakon toga datuma za poduzetnike koji već podliježu zahtjevima nefinancijskog izvještavanja u skladu s Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa - tzv. NFRD direktivnom. Primjena Delegirane uredbe (EU) 2023/2772 uvodit će se postepeno i za ostale kategorije poduzetnika ovisno o tome u kojoj godini postaju obveznici izvještavanja o održivosti.
 
Delegirana uredba (EU) 2023/2772 dostupna je na linku u nastavku:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32023R2772
 
Dana 19. travnja 2024. u Službenom listu Europske unije objavljen je ispravak Delegirane uredbe (EU) 2023/2772 koji ne mijenja suštinski zahtjeve u pogledu izvještavanja o održivosti, već se odnosi isključivo na ispravke koji uključuju brisanje pojedinih pojmova, prilagodbe referenci u tekstu i izmjene pojedinih odlomaka unutar teksta Delegirane uredbe (EU) 2023/2772.
 
Očekuje se da će ispravljena konsolidirana verzija Delegirane uredbe (EU) 2023/2772 biti dostupna na engleskom jeziku tijekom svibnju 2024.
 
Ispravak Delegirane uredbe (EU) 2023/2772 dostupan je na linku u nastavku:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202490241
 


Zagreb, lipanj 2023
 
Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu zakona koji će u nacionalno zakonodavstvo prenijeti CSRD direktivu

Direktiva 2022/2464 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (eng. Corporate Sustainability Reporting Directive, dalje u tekstu: CSRD) objavljena je u Službenom listu Europske unije 16. prosinca 2022. a stupila je na snagu 5. siječnja 2023.

Preispitujući odredbe Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (tzv. NFRD Direktiva) Europska komisija utvrdila je kako postojeći pravni okvir u području nefinancijskog izvješćivanja ne odgovara potrebama korisnika nefinancijskih informacija, budući da neki poduzetnici od kojih korisnici žele informacije o održivosti ne dostavljaju takve informacije, a mnogi poduzetnici koji to čine ne dostavljaju sve informacije koje su relevantne za korisnike. Iskazane informacije često nisu dovoljno pouzdane niti usporedive među poduzetnicima. Mnogi poduzetnici ne objavljuju značajne informacije o svim glavnim temama povezanim s održivosti, uključujući informacije povezane s klimom, kao što su sve emisije stakleničkih plinova i čimbenici koji utječu na bioraznolikost. Stoga, cilj CSRD-a je osigurati odgovarajuće javno dostupne informacije o rizicima održivosti na poslovanje poduzetnika, kao i utjecaju samih poduzetnika na ljude i okoliš. Time se nastoji poboljšati izvještavanje o održivosti uz što manji trošak kako bi se bolje iskoristio potencijal europskog jedinstvenog tržišta prelaskom na potpuno održiv i uključiv gospodarski i financijski sustav u skladu s Europskim zelenim planom i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda.


Također, CSRD pojam nefinancijsko izvješćivanje zamjenjuje pojmom izvješćivanje o održivosti. Naime, pojam nefinancijsko izvješće može ukazivati da nefinancijske informacije nemaju financijsku važnost što nije točno jer upravo takve informacije postaju financijski sve relevantnije.
 
Jedna od ključnih izmjena koju uvodi CSRD jest i povećanje kruga obveznika izvješćivanja i to u fazama. Svi veliki poduzetnici postat će obveznici izvješćivanja o održivosti, a uz njih i mali i srednji poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Europskoj uniji.
Prva izvješća o održivosti
 

Obveznici izvješćivanja o održivosti Prva primjena
Današnji obveznici nefinancijskog izvješćivanja
(svi veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa koji imaju više od 500 radnika)
Primjena na poslovnu godinu 2024. (prva izvješća moraju biti objavljena 2025.)
Svi veliki poduzetnici Primjena na poslovnu godinu 2025. (prva izvješća moraju biti objavljena 2026.)
Mali i srednji poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Europskoj uniji Primjena na poslovnu godinu 2026. (prva izvješća moraju biti objavljena 2027.)
Društva izvan EU iznad određenog praga prihoda koja imaju društvo kćer ili podružnicu u EU Primjena na poslovnu godinu 2028. (prva izvješća moraju biti objavljena 2029.)
 
Za puni prijenos CSRD u nacionalno zakonodavstvo potrebno je izmijeniti Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala najkasnije do 6. srpnja 2024.
Odluka ministra financija dr.sc. Marka Primorca o osnivanju Radne skupine nalazi se ovdje.