Sanacija kreditnih institucija

Zagreb, 8. svibnja 2024.
 
Objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u Narodnim novinama broj 27/24
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 27/14) izvršeno je usklađenje Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 146/20. i 21/22.) s novom pravnom stečevinom Europske unije, i to:
  • Uredbom (EU) 2022/2036 u pogledu bonitetnog tretmana globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metoda za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze 
  • Direktivom (EU) 2022/2556 u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor.
Ujedno je dio odredbi unaprijeđen kao rezultat primjene Zakona u praksi te su izvršene izmjene kako bi se odredbe Zakona uskladile s uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske.

Ovaj Zakon stupio je na snagu 14. ožujka 2024., osim članaka 6. i 7. koji stupaju na snagu 17. siječnja 2025. i odnose na primjenu mjera u cilju osiguravanja digitalne operativne otpornosti u slučaju sanacije institucije.