Državna riznica

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Državna riznica sustav je upravljanja javnim novcem.

Državna riznica obavlja poslove koji se odnose na:

  • pripremu i izvršavanje proračuna
  • državno računovodstvo
  • upravljanje gotovinom i javnim dugom.

Cilj državne riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem.

Sve financijske transakcije proračunskih korisnika obavljaju se preko sustava državne riznice, odnosno preko jedinstvenog računa riznice, koji se nalazi u depozitu Hrvatske narodne banke. Od 1. siječnja 2007. ukinuti su svi računi koje su proračunski korisnici imali u raznim bankama. Uveden je model upravljanja javnim izdacima na principu postojanja jednoga jedinstvenog novčanog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije državnog proračuna.

Učinci primjene sustava državne riznice:

  • racionalnije trošenje javnog novca
  • smanjuje se potreba za zaduživanjem države
  • poboljšana likvidnost poduzetničkog sektora.

Državna riznica podržana je informacijskom podrškom preko suvremenog financijsko -informacijskog sustava. Dizajniran je da procesira sve transakcije koje se odnose na sve faze proračunskog ciklusa. Svi proračunski korisnici povezani su u jedinstveni financijsko - informacijski sustav preko kojeg jedino i mogu obavljati transakcije.

BANKA: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Hrvatska 

SWIFT CODE: NBHRHR2X
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160