Investicijski projekti

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021.) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata. Uredba je objavljena u „Narodnim novinama“  broj 158/2023. te je stupila na snagu 30. prosinca 2023. godine.
 
Obveznici primjene Uredbe su: 
  • proračunski korisnici državnog proračuna, 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
  • proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
 
Registru je moguće pristupiti putem sljedeće poveznice.
 
Izvanproračunski korisnici su obvezni primjenjivati odredbe Uredbe u dijelu koji definira obvezu dostave izvještaja o investicijskim projektima.
 
Uredbom se definiraju kategorije investicijskih projekata, utvrđuju se obveze izrade pred-investicijskih studija (ovisno o kategoriji investicijskog projekta), propisuje se način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju obveznici primjene Uredbe kao nositelji investicijskih projekata te postupci i rokovi izvještavanja o provedbi projekata. 
 
Sve navedeno osigurava sistematizirana i unificirana pravila za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekta.
 
 
Kontakt za upite: 
e-mail kontakt