Računovodstvo

Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija obavlja poslove koji se odnose na:

 • normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija;
 • razvijanje sustava računskog plana za proračunsko i neprofitno računovodstvo;
 • davanje prijedloga unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna;
 • usklađenje Glavne knjige s analitičkim evidencijama;
 • sudjelovanje u izradi uputa o načinu planiranja, izvršavanja i evidentiranja projekata financiranih iz sredstava Europske unije;
 • sudjelovanje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba;
 • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna;
 • pružanje podrške statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji pripremom izvornih podataka;
 • razvijanje analitičkog okvira financijskog izvještavanja;
 • davanje uputa i mišljenja u vezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna;
 • sastavljanje financijskih izvještaja za državni proračun;
 • sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaje;
 • sudjelovanje u provođenju financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja fiskalne odgovornosti;
 • obavljanje i drugih poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, ustrojavaju se:

 • Služba za uređenje računovodstvenog sustava proračuna
 • Služba za državno knjigovodstvo
 • Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje
 • Služba za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji