Nacionalni fond

Sektor za poslove Nacionalnog fonda

Sektor za poslove Nacionalnog fonda unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Državne riznice osnovan 2005. godine Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije te je u nadležnosti Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje, koja organizira sve poslove financijskog upravljanja kako pretpristupnim programima Europske Unije (PHARE, ISPA, SAPARD i IPA) tako i strukturnim instrumentima od trenutka stjecanja punopravnog članstva u Europskoj Uniji.

 

Poslovi i zadaci Nacionalnog fonda:

 • Efikasno upravljanje dodijeljenim financijskim sredstvima Europske Unije, kao i sredstvima sufinanciranja, na ispravan i zakonit način,
 • svrhovitost, točnost i opravdanost plaćanja, provedenih u skladu sa sustavom internih kontrola,
 • održavanje sustava tehničkog i financijskog izvještavanja,
 • upravljanje bankovnim računima,
 • slanje zahtjeva za sredstvima Europskoj komisiji,
 • odobravanje zahtjeva za plaćanje primljenih od Operativnih struktura i provedbenih agencija,
 • plaćanje sredstava provedbenim tijelima i agencijama,
 • financijsko izvještavanje,
 • prikupljanje revizorskih izvješća i analiza njihovih nalaza,
 • izrada procedura za financijsko upravljanje,
 • prikupljanje i izrada izjave o jamstvu,
 • praćenje regulative Europske komisije vezane uz pretpristupne programe dostupne Republici Hrvatskoj i zakonske propise Republike Hrvatske,
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Nacionalnu dužnosnicu za ovjeravanje

Akreditacija sustava

Akreditacija sustava za provedbu programa Europske Unije je proces u kojem revizori Europske komisije ocjenjuju spremnost uspostavljenih struktura za početak samostalnog (decentraliziranog) upravljanja i korištenja pretpristupnih programa pomoći EU-a, sukladno strogim propisima koji reguliraju područje korištenje EU fondova.

Republika Hrvatska je dobila akreditacije za:

 • PHARE i CARDS program: 7. veljače 2006.
 • ISPA program: 13. veljače 2006.
 • SAPARD program: 29. rujna 2006.
 • IPA I - IV komponenta: listopad/studeni 2008.
 • IPARD: studeni 2009.

Međunarodna suradnja

Sektor za poslove Nacionalnog fonda primio je i prezentirao svoja iskustva financijskog upravljanja pretpristpnim sredstvima Europske Unije izaslanstvima Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Armenije, Ukrajine i Republike Srbije.

Kontakti :
e-mail: nacionalni.fond@mfin.hr