Novosti - Državna riznica

Provedba aktivnosti vezanih za sanaciju posljedica katastrofe uzrokovane potresom i obnove na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
 
Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji će u okviru svojih nadležnosti provoditi aktivnosti vezane uz saniranje posljedica potresa obvezni su Ministarstvu financija, u svrhu planiranja likvidnosti i osiguravanja preduvjeta za izvršenje plaćanja, kontinuirano dostavljati podatke o planiranim aktivnostima s uključenom procjenom troškova provedbe te izvještavati o izvršenju rashoda vezanih uz sanaciju posljedica katastrofe i obnove.
 
Podatke je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte priprema.proracuna@mfin.hr u excel tablici koja se daju u nastavku.

Tablica za dostavu podataka - potres

Projekt „Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija"

Dana 8. lipnja 2017. godine Ministarstvo financija i Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova potpisali su Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 530.000,00 EUR za provedbu projekta „Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija", u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 

Svrha projekta je osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. 

Projekt se provodi u razdoblju od 1.10.2016. do 31.12.2022. godine.