Priprema proračuna

Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne samouprave u okviru svoje djelatnosti:
  • obavlja poslove vezane za planiranje, izradu i donošenje proračuna države i konsolidiranog proračuna države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama;
  • prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna;
  • obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima;
  • sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun;
  • obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
Obrasci zahtjeva za otvaranje novih izvora/aktivnosti/stavki
 
Otvaranje nove aktivnosti/izvora/stavke u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

Temeljem članka 53., 55. i 60. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i članka 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22), proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novih proračunskih adresa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.
 

Otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 
Temeljem Upute o izvršavanju Državnog proračuna u 2010. godini, KLASA: 400-06/10-01/120, URBROJ: 513-05-01/10-1 od 9. veljače 2010., proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 
Temeljem članka 4. stavka 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu (Narodne novine, br. 140/21), proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke unutar izvora financiranja 55 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 
Temeljem članka 4. stavka 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu (Narodne novine, br. 140/21), proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke unutar izvora financiranja 55 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvorima 3-7 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

Temeljem članaka 53. i 55. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke i vlastite prihode.
 

Otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

Temeljem Upute o izvršavanju Državnog proračuna u 2010. godini, KLASA: 400-06/10-01/120, URBROJ: 513-05-01/10-1 od 9. veljače 2010., proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje nove stavke na 4. razini s planom 0 na izvoru financiranja 11 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

Temeljem članka 4. stavka 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20), proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke na izvoru financiranja 12 u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu.


Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

Temeljem članaka 50. i 52. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke.


Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025.

U skladu s odredbama članka 24. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025., Ministarstvo financija izradilo je Uputu za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 
Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 
Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2023.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2023. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. - 2021. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 

 
Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.
 


Zaključak o obvezi utvrđivanja opravdanosti odabranog načina nabave vozila za službene potrebe proračunskih korisnika državnog proračuna  

Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.,  Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje.


Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna za navedeno razdoblje s rokovima predaje. 
 


Uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine

Radi pripreme Prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2016. godine, Ministarstvo financija izradilo je Uputu za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2016. godine.

Uputa sadrži razradu propisane metodologije za izradu financijskog plana za prva tri mjeseca 2016. godine i rokove za izradu i predaju nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija.
 


Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2017. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017., način izrade i rokove za izradu prijedloga državnog proračuna.
 


Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016., način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.
 

 

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12.) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013. - 2015., način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.


Upute za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2012. godine

Radi pripreme Prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2012. godine, Ministarstvo financija izradilo je Uputu za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prva tri mjeseca 2012. godine.
Uputa sadrži metodologiju izrade financijskih planova i rokove za njihovu izradu predaju nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija.
 


U prilozima su dane samo tablice proračunskih klasifikacija u kojima je tijekom 2011. godine došlo do promjena. Ostali, nepromijenjeni prilozi nalaze se na istoj internetskoj stranici Ministarstva financija, u sastavu Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2011. - 2013.

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08.) Ministarstvo financija izrađuje i dostavlja ministarstvima, drugim državnim tijelima i izvanproračunskim korisnicima Upute za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011. - 2013. koje sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. - 2013. godine, način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.


Otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke

Temeljem članaka 50. i 52. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) proračunski korisnici podnose zahtjev za dobivanje suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke za namjenske prihode i primitke.