Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA TRAVANJ 2024. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

4.4. - 10.4.

4.4.-10.4.

684.826,9

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.4. - 8.4.

4.4.-8.4.

18.816,9

     1.1.1. I. tranša

4.4. 4.4.. 3.296,5

     1.1.2. II. tranša

5.4. 5.4. 9.063,9

     1.1.3. III. tranša

8.4. 8.4. 6.456,5

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.4.

8.4.

618.499,7

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.4.

9.4.

38.122,1

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.4.

10.4.

9.388,2

 2. socijalna skrb-naknade

18.4. - 19.4.

18.4. - 19.4.

45.703,1

     2.1. I. tranša

  18.4. 41.333,9

     2.2. II. tranša

  19.4. 4.369,2
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

4.4. - 15.4.

4.4. - 10.4

10.707,3

     3.1. I. tranša

  4.4. 8.859,6

     3.2. II. tranša

  10.4. 1.847,7
 4. trajna prava branitelja

12.4. - 15.4.

12.4.

7.569,8

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

16.4. - 24.4.

16.4.-24.4.

28.279,6

     5.1. I. tranša

  16.4. 23.217,5

     5.2. II. tranša

  24.4. 5.062,1
 6. doplatak za djecu

16.4. - 19.4.

16.4.

11.372,6

 UKUPNO  

 

788.459,3