Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA SVIBANJ 2021.
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.5.-11.5.

3.5.-11.5.

3.496.976,1 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.5.-5.5.

3.5.-5.5.

140.072,3 

      1.1.1. I. tranša

  3.5. 23.238,2 

      1.1.2. II. tranša

  4.5. 64.155,0 

      1.1.3. II. tranša

  5.5. 52.679,1 

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

7.5.

7.5.

3.084.536,9 

  1.3. mirovine u inozemstvo

10.5.

10.5.

193.676,7 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

11.5.

11.5.

78.690,2 

 2. socijalna skrb-naknade

17.5.-18.5.

 

 

2.1. I. tranša

  17.5. 172.980,1
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.5.-11.5.

5.5.-10.5.

62.409,8 

      3.1. I. tranša

  5.5. 59.081,4 

      3.2. II. tranša

  10.5. 3.328,4 
 4. trajna prava branitelja

14.5.

14.5.

53.841,8 

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

19.5.-25.5.

 

 

5.1. I. tranša

19.5.    

5.2. II. tranša

25.5.    
 6. doplatak za djecu

18.5.-20.5.

 

 

 UKUPNO