Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA SVIBANJ 2022. GODINE
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.5.-10.5.

3.5.-10.5.

3.638.517,5

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.5.-5.5.

3.5.-5.5.

126.454,6

  1.1.1. I. tranša

  3.5. 21.430,3

  1.1.2. II. tranša

  4.5. 58.742,3

 1.1.3. III. tranša

  5.5. 46.282,0

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

6.5.

6.5.

3.235.939,5

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.5.

9.5.

201.609,9

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.5.

10.5.

74.513,5

 2. socijalna skrb-naknade

17.5.-18.5.

17.5.-18.5.

214.023,9

  2.1. I. tranša

  17.5. 193.959,6

  2.2. II. tranša

  18.5. 20.064,3
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

4.5.-13.5.

4.5.-10.5.

53.034,0

  3.1. I. tranša

  4.5. 51.996,6

  3.2. II. tranša

  10.5. 1.038,3
 4. trajna prava branitelja

13.5.

13.5.

51.456,0

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

18.5.-26.5.

18.5.-25.5.

150.972,8

 5.1. I. tranša

  18.5. 126.618,4

 5.2. II. tranša

  25.5. 24.354,4
 6. doplatak za djecu

17.5.-19.5.

17.5.

96.622,4

 UKUPNO  

 

4.204.2627,5