Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA LISTOPAD 2020.
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

2.10.-12.10.

2.10.-12.10.

3.483.129,9

  1.1. redovne mirovine - pošte

2.10.-6.10.

2.10.-6.10.

152.197,1


    1.1.1. I. tranša
 
  2.10. 25.422,9

    1.1.2. II. tranša
 
  5.10. 68.990,7

    1.1.3. III. tranša
 
  6.10. 57.783,5
  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.10.

8.10.

3.073.251,7

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.10.

9.10.

193.041,3

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.10.

12.10.

64.636,8

 2. socijalna skrb-naknade

19.10.-20.10.

19.10.-20.10.

201.923,4

2.1. I. tranša

  19.10. 181.886,8
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.10.-13.10.

5.10.-9.10.

74.090,5


    3.1. I. tranša
 
  5.10. 23.953,5

    3.2. II. tranša
 
  6.10. 46.940,8

    3.3. III. tranša
 
  9.10. 3.196,2
 4. trajna prava branitelja

14.10.

14.10.

54.039,4

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

19.10.-26.10.

 

 

5.1. I. tranša

19.10. 19.10. 134.687,4

5.2. II. tranša

26.10.    
 6. doplatak za djecu

19.10.-21.10.

19.10.

104.754,5

 UKUPNO