Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrolaNaziv projekta (operacije): Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola
Razdoblje provedbe projekta (operacije): 11. lipnja 2021. - 30. studenoga 2023.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 513.085,56 eura / 3.865.843,17 kuna 
(85% EU sufinanciranje, 15% nacionalno sufinanciranje)

Šifra projekta: UP.04.1.1.29.0001

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Korisnik projekta (operacije): Ministarstvo financija

Kratki opis projekta (operacije):  Uspostava IT rješenja omogućit će učinkovito prikupljanje, obradu, analizu i kontrolu dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, ažurirano i preglednije vođenje registra ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru i registra jedinica za unutarnju reviziju, prikupljanje, obradu i analizu dostavljenih Mišljenja unutarnje revizije kao priloga Izjave o fiskalnoj odgovornosti te strateških i godišnjih planova rada unutarnje revizije.

Ciljevi projekta (operacije): Unaprjeđenje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola u javnoj upravi, putem uspostave integriranog IT rješenja za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u svrhu ostvarenja učinkovite i fiskalno odgovorne javne uprave.

Provedba projekta:
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo financija potpisalo je Ugovor o nabavi usluga uspostave programskog rješenja za jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola s tvrtkom Cuspis d.o.o. iz Zagreba.

Projekt uspostave programskog rješenja proveo se u sedam faza, koje su uključivale  isporuku i implementaciju traženog programskog rješenja, jamstvo na isporučeno te izvorni kod programskog rješenja i dokumentaciju.
Edukacije za korisnike programskog rješenja za jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola organizirane su tijekom jeseni 2023. u četiri regionalna centra - Zagreb, Osijek, Rijeka i Split te je na njima educirano ukupno 708 državnih i javnih službenika. 
 
Pokazatelji ostvarenja
Ministarstvo financija je:
  • razvilo cjeloviti IT sustav za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz Izjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije
  • implementiralo i u cijelosti primjenjuje IT sustav
  • unaprijedilo i u potpunosti poboljšalo svoju organizaciju rada kroz implementaciju IT sustava i edukaciju službenika
  • 700 zaposlenih je sudjelovalo u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
  • 700 zaposlenih u javnoj upravi je završilo program osposobljavanja (koordinatori sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti i unutarnji revizori)
 
Programsko rješenje pruža podršku kroz:
  • Modul za sustav fiskalne odgovornosti
  • Modul za sustav unutarnje revizije
  • Registre i baze podataka u nadležnosti Središnje harmonizacijske jedinice
 
Više o programskom rješenju naći ćete u prezentaciji sa Završne konferencije projekta.

Ovlašteni korisnici programskom rješenju mogu pristupiti putem sljedeće poveznice