Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola

Naziv projekta (operacije): Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola
Razdoblje provedbe projekta (operacije): 24 mjeseci (od 11. lipnja 2021. – 11. lipnja 2023.)

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 3.865.843,17 kn

Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 3.285.966,69 kn (85%)

Nositelj projekta (operacije): Ministarstvo financija

Kratki opis projekta (operacije):  Uspostava IT rješenja omogućit će učinkovito prikupljanje, obradu, analizu i kontrolu dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, ažurirano i preglednije vođenje registra ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru i registra jedinica za unutarnju reviziju, prikupljanje, obradu i analizu dostavljenih Mišljenja unutarnje revizije kao priloga Izjave o fiskalnoj odgovornosti te strateških i godišnjih planova rada unutarnje revizije.
 
Ciljevi projekta (operacije): Unaprjeđenje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola u javnoj upravi, putem uspostave integriranog IT rješenja za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u svrhu ostvarenja učinkovite i fiskalno odgovorne javne uprave.

Očekivani rezultati projekta (operacije):
  • Razvijen cjeloviti IT sustav za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz Izjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije
  • Unaprijeđena organizacija rada službenika Ministarstva financija kroz implementaciju IT sustava i edukaciju službenika
  • Osposobljavanje državnih i javnih službenika putem programa osposobljavanja za primjenu IT sustava

Kontakti za više informacija: