Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrolaNaziv projekta (operacije)
: Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola
Razdoblje provedbe projekta (operacije): 11. lipnja 2021. – 30. studenoga 2023.
 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 513.085,56 eura / 3.865.843,17 kuna 
(85% EU sufinanciranje, 15% nacionalno sufinanciranje)
 
Nositelj projekta (operacije): Ministarstvo financija
 
Kratki opis projekta (operacije):  Uspostava IT rješenja omogućit će učinkovito prikupljanje, obradu, analizu i kontrolu dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, ažurirano i preglednije vođenje registra ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru i registra jedinica za unutarnju reviziju, prikupljanje, obradu i analizu dostavljenih Mišljenja unutarnje revizije kao priloga Izjave o fiskalnoj odgovornosti te strateških i godišnjih planova rada unutarnje revizije.
 
Ciljevi projekta (operacije): Unaprjeđenje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola u javnoj upravi, putem uspostave integriranog IT rješenja za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika u svrhu ostvarenja učinkovite i fiskalno odgovorne javne uprave.
 
Provedba projekta:
Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo financija potpisalo je Ugovor o nabavi usluga uspostave programskog rješenja za jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola s tvrtkom Cuspis d.o.o. iz Zagreba.
 
Ugovor se primjenjuje od 15. studenoga 2022. godine do 11. lipnja 2023. godine.
 
Projekt uspostave programskog rješenja provodi se u sedam faza, što uključuje isporuku i implementaciju traženog programskog rješenja, jamstvo na isporučeno te izvorni kod programskog rješenja i dokumentaciju.
Edukacije za korisnike programskog rješenja za jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola organiziraju se tijekom jeseni 2023. u četiri regionalna centra – Zagreb, Osijek, Rijeka i Split te će njima biti educirano ukupno 700 državnih i javnih službenika. 
 
Očekivani rezultati projekta (operacije):
  • Razvijen cjeloviti IT sustav za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz Izjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije
  • Unaprijeđena organizacija rada službenika Ministarstva financija kroz implementaciju IT sustava i edukaciju službenika
  • Osposobljavanje državnih i javnih službenika putem programa osposobljavanja za primjenu IT sustava