Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

OPIS PROJEKTA:
Ministarstvo financija obavlja funkcije Tijela za ovjeravanje, tijela za plaćanje, tijela nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore u skladu sa člankom 3. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrola korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/2014, 23/2015,129/2015) i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014.-2020.(NN 92/2014).

Projektnim aktivnostima podržat će se obavljanje funkcija Tijela za ovjeravanje, tijela nadležnog za plaćanje, tijela nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore kroz mjere zapošljavanja i zadržavanja službenika, kontinuirano osposobljavanje i stručno usavršavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka te nabavu opreme.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa. Sufinanciranjem plaća, edukacijom djelatnika i nabavom  opreme, odnosno sufinanciranjem aktivnosti za provedbu funkcija Tijela za ovjeravanje, tijela nadležnog za sprječavanje nepravilnosti i tijela nadležnog za državne potpore, omogućava se postizanje cilja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.690.000,00 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 8.236,500,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2023.

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: dubravka.flinta@mfin.hr