Tehnička pomoć Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

OPIS PROJEKTA:

Ministarstvo financija obavlja funkcije Tijela za ovjeravanje, tijela nadležnog za plaćanja, povrate, ovjeravanje dodatnosti sredstava, koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima te postupanje u području državnih potpora u skladu s člankom 3. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrola korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/2014, 23/2015,129/2015) i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014.-2020.(NN 92/2014).
U okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć, prioritetne osi 3 - Tehnička pomoć, dodijeljena su bespovratna sredstva Ministarstvu financija namijenjena Tijelu za ovjeravanje, Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.
Projektnim aktivnostima podržat će se obavljanje funkcija Tijela za ovjeravanje kroz mjere zapošljavanja i zadržavanja službenika, kontinuirano osposobljavanje i stručno usavršavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka te nabavu opreme.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa. Sufinanciranjem plaća, edukacijom djelatnika i nabavom opreme, odnosno sufinanciranjem aktivnosti za provedbu funkcija Tijela za ovjeravanje omogućava se postizanje cilja.
NAZIV PROJEKTA: MFIN - Tehnička pomoć FEAD, faza I
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.540.000,00 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.309.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2023.
KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: dubravka.flinta@mfin.hr