Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis projekta:
Ministarstvo financija provodi projekt „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ kojim će se uspostaviti učinkovit sustav ocjene i odobravanja investicijskih projekata financiranih sredstvima državnog proračuna i proračunima JLP(R)S te unaprijediti proračunsko planiranje.
 
Uspostavom novog sustava ocjenjivanja i odobravanja investicijskih projekata uvesti će se mehanizmi ocjenjivanja opravdanosti i isplativosti investicijskih projekata i osigurat će se veći udio kvalitetnih investicijskih projekata.


Osnovne aktivnosti projekta:
 
  • NOVI PRAVNI OKVIR
- izrada Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
- izrada Uputa za obveznike primjene Uredbe
 
  • EDUKACIJA SLUŽBENIKA
- edukacija službenika u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao obveznika primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
 
  • IT APLIKACIJA
- izrada IT aplikacije za prijavu i praćenje investicijskih projekata na državnoj razini
Očekivani rezultati:
 
  • Uspostavljen učinkovit sustav ocjene i odobravanja investicijskih projekata
  • Uspostavljen sustav izvještavanja tijekom i po završetku investicijskog projekta
  • Doprinos unaprjeđenju proračunskog planiranje i boljem korištenju proračunskih sredstava na svim razinama
  • Educirani službenici u tijelima državne uprave i JLP(R)S
 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
3.993.485,60 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14. ožujka 2018. - 30. studenoga 2023.
KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija
KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Hana Zoričić; Luka Kevešević