Tehnička pomoć za izradu sažetka operacije i projektne/natječajne dokumentacije za Projekt „Uspostava učinkovitijeg sustava financijskog i statističkog izvještavanja"

OPIS PROJEKTA:

Navedenim projektom nabavljaju se usluge savjetovanja za izradu sažetka operacije i projektne/natječajne dokumentacije za Projekt  "Uspostava učinkovitijeg sustava financijskog i statističkog izvještavanja". Projekt će uspostaviti učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja kroz uspostavu aplikacije za predaju financijskih izvještaja kojoj se može pristupiti putem Interneta korištenjem strukturiranog formata podataka (XML) te izradu veznih tablica za pojedine izvanproračunske korisnike kroz koje bi se definirao način iskazivanja specifičnih poslovnih događaja iz poduzetničkog računovodstva u proračunskom računovodstvu.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Izrada sažetka operacije i projektne/natječajne dokumentacije za Projekt  „Uspostava učinkovitijeg sustava financijskog i statističkog izvještavanja“ koja će osigurati njegov početak u predviđenom roku.  Sažetak operacije i projektna/natječajna dokumentacija usklađeni su s pravilima za provođenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. i pripremljeni na propisanim obrascima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.040 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 34.884 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2017.

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: hana.zoricic@mfin.hr ; ivana.vargasevic@mfin.hr