Tehnička pomoć za izradu projektne/natječajne dokumentacije za Projekt "Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S

OPIS PROJEKTA:
Navedenim projektom nabavljaju se usluge savjetovanja za izradu projektne/natječajne dokumentacije za Projekt "Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Projekt predviđa izradu pravnog okvira (uredbe i svi pratećih uputa za obveznike njene primjene), edukaciju svih obveznika primjene izrađenog pravnog okvira te izradu IT aplikacije za prijavu investicijskih projekata i podnošenje izvještaja o provedbi projekata na državnoj razini. Pravni okvir će uključivati definiranje kriterija za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta, propisati format projektnog prijedloga, rokove dostave i detaljni sadržaj investicijske dokumentacije koja se treba priložiti projektnom prijedlogu. Isto tako, definirat će se rokovi dostave i sadržaj izvještaja o provedbi prihvaćenih investicijskih projekata koji su započeli s realizacijom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Izrada projektne/natječajne dokumentacije za Projekt "Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" koja će osigurati njegov početak provedbe u predviđenom roku. Sažetak operacije i projektna/natječajna dokumentacija usklađeni su s pravilima za provođenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. i pripremljeni na propisanim obrascima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 56.250 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 47.812,50

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2017.

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: ana.michieli@mfin.hr ; ivana.kunic@mfin.hr