Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja

Opis projekta:
Ministarstvo financija započeo je sa provedbom projekta „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“  koji će doprinijeti promicanju načela dobrog upravljanja kroz unaprjeđenje usluga Ministarstva financija uspostavom nove suvremene aplikacije za predaju i pohranu financijskih izvještaja i direktni dohvat podataka za potrebe planiranja i izvještavanja.

Osnovne aktivnosti projekta:
 • PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA NA POSLOVNE DOGAĐAJE IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA (IZRADA VEZNIH TABLICA) 
  -povećanje kvalitete statističkog izvještavanja sukladno metodologiji ESA 2010 i pomoć za kvalitetno proračunsko planiranje u srednjem roku
 • NOVA APLIKACIJA ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE:
  - podatkovni čvor za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju podataka javnog sektora
 • OPERACIJA ZA POMOĆ CILJANIM SKUPINAMA:
  - djelatnicima Ministarstva financija i obveznicima financijskog izvještavanja utvrđenima Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Očekivani rezultati:
 • unapređenje institucionalnog okvira za javne financije unutar Vlade RH i Ministarstva financija
 • povećanje transparentnosti javne uprave
 • pozitivna percepcija na rezultate operacije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 3.969.630,67 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2019.
KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo financija
KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Hana ZoričićIvana Vargašević